Hypercube 4.0 Schimbarea paradigmei în măsurarea lemnului susține excelența ştiinţifică a studenților Facultăţii de Silvicultură şi exploatări forestiere

Găsirea de soluții eficiente pentru activitățile de măsurare a lemnului reprezintă un deziderat pentru progresul economiei forestiere românești, mai ales în contextul în care măsurarea lemnului se impune ca activitate în multe puncte de pe traseul arbore pe picior – utilizator final.În acest context s-a născut ideea testării unor platforme echipate cu senzori LIDAR pentru activităţi de măsurare şi folosirii unor algoritmi de reconstrucție a formelor geometrice pentru estimarea volumului lemnului în diferite ipoteze specifice: piese de lemn individuale, piese de lemn tasonat, piese de lemn stivuite, piese de lemn ca sarcini de transport etc. Ideea a fost finanțată de către Ministerul Educației şi Cercetării prin CNCS – UEFISCDI, proiectul PN-III-P4-ID-PCE-2020-0401 din cadrul PNCDI III, proiect Hypercube 4.0 – Schimbarea paradigmei în măsurarea lemnului (https://sites.google.com/view/hypercube40/pagina-de-pornire).

Chiar şi în condiții restrictive dictate de contextul pandemic, proiectul a debutat cu succes, aflându-se aproape de prima raportare. Proiectul vizează implementarea şi compararea tehnologiilor moderne de scanare cu cele tradiționale. Până în prezent s-au efectuat studii de teren comparative vizând evaluarea consumului de timp a condițiilor ergonomice şi a preciziei metodelor de măsurare în mai multe locuri din țară şi în prezent se efectuează lucrări la baza didactică Noua.

hyper

Proiectul a fost gândit astfel încât să îndeplinească mai multe condiții specifice:

(i) generarea de rezultate ştiinţifice de valoare, care să poată fi publicate în reviste de prestigiu,

(ii) susținerea mai multor discipline tehnico-ştiințifice din cadrul facultății

(iii) oferirea posibilității studenților facultății de a participa la colectarea, prelucrarea şi analiza datelor astfel încât să poată să își elaboreze proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie cu valoare ştiinţifică şi practică ridicată.

Ca atare, până în prezent, sinteza rezultatelor proiectului este următoarea:

  1. Două articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI Web of Science (Q1) şi un articol în stadiu de review în revistă cotată ISI Web of Science (Q1). Două articole sunt în stadiu de pregătire şi mai sunt planificate încă cel puțin două pe baza rezultatelor obţinute în acest an;
  2. Cel puțin trei discipline ale facultății susținute de proiect;
  3. Două proiecte de diplomă susținute de proiect, proiecte care au fost prezentate în sesiunea din iulie a acestui an;
  4. Patru proiecte de diplomă şi cinci lucrări de disertație în stadiu de elaborare.

Proiectul va fi implementat şi în următorii doi ani (2022-2023) întrevăzându-se posibilitatea de a susține mai multe proiecte de diplomă şi lucrări de disertație.

Proiectul Hypercube 4.0 este susținut de către Ministerul Educației şi Cercetării prin CNCS – UEFISCDI, proiectul PN-III-P4-ID-PCE-2020-0401 din cadrul PNCDI III.

Prof.dr.ing. Stelian Alexandru Borz

Prof.dr.ing. Mihai Daniel Niță

Conf.dr.fiz. Marina Viorela Marcu

Şef Lucr.dr.ing. Elena Camelia Muşat

Prof.dr.ing. Florin Dinulică

Studenți: Crăciun Bianca (MSTEF, anul II), Mihai Dirig (MSTEF, anul I), Bogdan Husău (MSTEF, anul I), Jenny Morocho (SM, anul II), Andrei Toma (SM, anul II).