Sesiune suplimentară 19.09 - 21.09.2022

CLICK AICI

 
 
 NOTĂ
 
Examenele susținute la prof. Petritan Cătălin (toate disciplinele la licență și master) vor avea loc în data de 19.09.2022, ora 11.00, sala ICD L1GM.
Examenele susținute la conf. Derczeni Rudolf (toate disciplinele la licență și master) vor avea loc în data de 20.09.2022, ora 12.00, sala S11.
Examenele susținute la prof. Păun Marius vor avea loc în data de 20.09.2022, ora 10.00, în sala SP4.
Examenele susținute la prof. Guiman Violeta (disciplina Mecanică) vor avea loc în data de 20.09.2022, ora 8.30, sala C I10.
Examenele  susținute la conf. Păcurar Victor (licență și master) și programate în data de 20.09.2022, se reprogramează pentru data de 21.09.2022, ora 10.00, sala S II1.
Examenele susținute la disciplina Ecologie (I.D.) cu dl. Crăciunesc Iacob vor avea loc in data de 21.09.2022, ora 12.00, corp S.
 
 

Sesiune de amânări medicale 16.09.2022 - 17.09.2022

 
 

 

Sesiune de reexaminări 12.09.2022 - 14.09.2022

 
 
MASTER
 
 

Sesiune de restanțe anii I, II și III și sesiune specială anii terminali

29.08.2022 - 11.09.2022

 
NOTĂ
Examenele din data de 30.08.2022 ora 8.00 programate în sala SII I (cadrele didactice Vorovencii Iosif ora 8.00, respectiv Păcurar Victor ora 12.00) se vor susține în sala SP4.
Examenele la disciplina Mașini, prof. Pădureanu Vasile, din zilele 01.09.2022 și 06.09.2022 se vor desfășura în sala RP6, ora 8.00.
Examenele la disciplina Ecologie forestieră (ID), ing. Crăciunesc Iacob, din zilele 06.09.2022 și 09.09.2022 se vor desfășura în sala SI 2, ora 10.00.
Examenele la disciplinele Politici și strategii forestiere, Certificarea managementului  forestier (Master MEF) și Certificarea managementului forestier şi a lanțului de custodii (Master SM) din data de 08.09.2022 sunt reprogramate în data de 07.09.2022, ora 9.00, sala SI4.
 
 

 

Sesiune de restanțe și reexaminări - anii terminali

SESIUNE RESTANȚE ANUL IV: 14.06. - 18.06.2022

SESIUNE REEXAMINĂRI ANUL IV: 20.06. - 22.06.2022

SESIUNE RESTANȚE ANUL IV MTC

SESIUNE REEXAMINĂRI ANUL IV MTC

SESIUNE RESTANȚE ANUL II MASTER: 06.06. - 11.06.2022

Examenele din data de 10.06.2022  la disciplinele: Reglementări forestiere și de mediu, Politica și strategie forestieră, Certificarea managementului forestier și Managementul calității produselor forestiere se vor susține tot în data de 10.06.2022 începând cu ora 12,00, sala S23.

SESIUNE REEXAMINĂRI ANUL II MASTER: 14.06. - 18.06.2022

 

Sesiune de vară (licență și masterat) 04.06. - 03.07.2022

SESIUNE EXAMENE CREDITATE DIN SEM.2 (ANII II ȘI III): 04.06. - 07.06.2022

 
 
 
 
 

Sesiune suplimentară 16.05.2022 - 29.05.2022

PROGRAMARE SESIUNE SUPLIMENTARĂ

 

Sesiune vară - Anii terminali (anul IV Licență)

 

 
 
 
 

Sesiune suplimentară 01.03.2022 - 13.03.2022

Detalii suplimentare

Cerere examen sesiune suplimentară

Examenul disciplinei Biostatistică din data de 08.03.2022, ora 9, se va susține în CORPUL T SALA TI9 (în loc de Institut sala L1GM).

PROGRAMARE SESIUNE SUPLIMENTARĂ SV.EXPL.CIN.

PROGRAMARE SESIUNE SUPLIMENTARĂ MTC

PROGRAMARE SESIUNE SUPLIMENTARĂ MASTER

 

 

Sesiune specială SARS-CoV2 21.02.2022 - 06.03.2022

La susținerea examenelor din sesiunea specială SARS-CoV2, se pot prezenta numai studenții care au depus la decanat cererea de reexaminare însoțită de documentele medicale justificative.

PROGRAMARE SESIUNE SPECIALĂ

 

Sesiune de examene 15.01.2022 - 13.02.2022

 

Atenție: Examenul de Xilologie (anul IV Silvicultură, anul IV Exploatări forestiere) din data de 11.02.2022 s-a reprogramat în data de 13.02.2022 ora 12.00, sala S23.

Licență

SV. EXPL. CIN. ZI

CIN. ID

MTC

Masterat

MEF

  MSTEF

SM-SE

 

ANUNȚ IMPORTANT pentru absolvenții care doresc susțină examenul de finalizare a studiilor în sesiunea - FEBRUARIE 2022

Calendarul de desfășurare a examenului de finalizare studii

Comisie licență/disertație

Pentru înscrierea la examenul de finalizare studii - sesiunea FEBRUARIE 2022 - absolvenții vor depune la secretariatul facultății, în perioada 17.01.2021 – 21.01.2022, următoarele documente:

Cerere tip de înscriere, completată cu majuscule;

Declarație pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare a examenului de diploma/disertație;

Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea proiectului de diplomă / a lucrării de disertație;

• Copie după carte de identitate;

• Diploma de bacalaureat în original și o copie (pentru examenul de licență) în cazul în care acestea nu mai sunt la secretariatul facultății;

• Diploma de bacalaureat, diploma de inginer/licență și suplimentul la diplomă în original și o copie (pentru disertație), în cazul în care acestea nu mai sunt la secretariatul facultății;

• Dovada de plata a taxei de examen de 100 lei;

• 2 fotografii, recente, format ¾, pe hârtie fotografică mată (doar pentru absolvenții care susțin examenul de diplomă).

Plata taxei se face prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria Municipiului Brașov: Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV CUI: 4317754 Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV. Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații: Numele și prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății), inițiala tatălui, SEF, Licență Zi, Licență ID sau Master, taxă ex.finaliz.studii).

Conform punctului 1.2 aliniatul (1) din Metodologia specifică de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor, examenul de diplomă constă din 2 probe:

• Proba 1: Evaluarea prin probă scrisă a cunoștințelor fundamentale și de specialitate;

• Proba 2: Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă.

Examenul de disertație se desfășoară cu o singură probă.

• Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Conform articolului 18, punctul (12) din Metodologia organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, proiectele de diplomă/lucrările de disertație se vor depune electronic, în format pdf, prin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care este programată proba 1, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, împreună cu fișa proiectului / lucrării, care va avea, obligatoriu, semnătura coordonatorului științific. Proiectele se vor depune și în format fizic, la secretarul comisiei de diplomă / disertație, după un program care va fi anunțat.

ATENȚIE! Proiectele de diplomă respinse de conducătorul științific au ca urmare neprezentarea candidaților respectivi la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

 

Sesiune suplimentară 23.09.2021

Licență (anii I, II, III)

 

SV. EXPL. CIN. ZI CIN. ID

MTC

Masterat (anul I)

MEF, MSTEF, SM-SE

 

Sesiune de amânate medical 17.09.2021 - 18.09.2021

Licență (anii I, II, III)

 

SV. EXPL. CIN. ZI CIN. ID

MTC

Prof Marinescu_Programare sesiune toamna 2021

Masterat (anul I)

MEF, MSTEF, SM-SE

 

Sesiune de reexaminări 13.09.2021 - 15.09.2021

Licență (anii I, II și III)

SV. EXPL. CIN. ZI CIN. ID

MTC

Prof Marinescu_Programare sesiune toamna 2021

Masterat (anul I)

MEF, MSTEF, SM-SE

 

Sesiune de restanțe 30.08.2021 - 12.09.2021

ÎN ȘEDINȚA DIN 19.07.2021, CONSILIUL FACULTĂȚII A APROBAT ORGANIZAREA UNEI SESIUNI SUPLIMENTARE PENTRU ANII TERMINALI (ANUL IV - LICENȚĂ ȘI ANUL II- MASTER,  ÎN ACEEAȘI PERIOADĂ CU SESIUNEA DE RESTANȚE - 30.08.2021 - 12.09.2021. 

STUDENȚII DIN ANII TERMINALI SE POT PREZENTA LA EXAMENE, ÎN VEDERA FINALIZĂRII STUDIILOR, DOAR ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ (30.08.2021 - 12.09.2021).

STUDENȚII CARE NU-ȘI VOR FINALIZA SITUAȚIA ȘCOLARĂ ÎN PERIOADA 30.08.2021 - 12.09.2021 ȘI DORESC SĂ REPETE ANUL IV - LICENȚĂ, RESPECTIV ANUL II - MASTER, TREBUIE SĂ DEPUNĂ O CERERE DE REPETARE, LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII (cererea se transmite pe adresa de mail a facultății: f-sef@unitbv.ro, exclusiv de pe contul de student), PÂNĂ LA DATA DE 15.09.2021.

Cererea se poate descărca aici

Licență

SV. EXPL. CIN. ZI CIN. ID

MTC

Prof Marinescu_Programare sesiune toamna 2021

Masterat

MEF, MSTEF, SM-SE

 

Sesiune de reexaminări anii terminali

Licență

SV. EXPL. CIN. ZI CIN. IDCIN. ID (21.06.2021 - 23.06.2021)

MTC (24.06.2021 - 26.06.2021)

Masterat

MEF, MSTEF, SM-SE (14.06.2021 - 18.06.2021)

Sesiune de restanțe anii terminali

Licență

SV. EXPL. CIN. ZI CIN. IDCIN. ID (14.06.2021 - 18.06.2021)

MTC (19.06.2021 - 22.06.2021)

Masterat

MEF, MSTEF, SM-SE (07.06.2021 - 12.06.2021)

Sesiune de examene 05.06.2021 - 04.07.2021

Licență

SV. (ANUL I + II) - Modificare ore si săli

SV. EXPL. CIN. ZI (ANUL III)

CIN. ID 

MTC (ANII I+II)

MTC (ANUL III)

Masterat

MEF, MSTEF, SM-SE

 

Sesiune de examene ANUL IV 10.05.2021 - 25.05.2021

Licență

SV. EXPL. CIN. ZI

CIN. ID

 

Sesiune de examene 16.01.2020 - 14.02.2021

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU EXAMENE CREDITATE!

Studenții cu examene creditate aferente semestrului I trebuie să ia legătura cu cadrul didactic de la disciplină pentru a putea fi adăugați pe platformă și programați în vederea susținerii examenului.

Taxa pentru un examen creditat este de 50 lei și trebuie achitată înainte de examen, iar dovada plății se transmite, pe mail, cadrului didactic.

Licență

SV. EXPL. CIN. ZI, CIN. ID

MTC

Masterat

MEF, MSTEF, SM-SE

 

 

Informații privind examenul de finalizare a studiilor 

Sesiunea FEBRUARIE 2021

 

 

Sesiune suplimentară de examene 23.09.2020

(anii I,II,III - licență zi și I.D., I - master)

Se organizează sesiune suplimentară în data de 23.09.2020, detalii aici.

În mod EXCEPȚIONAL, vor avea loc în data de 22.09.2020 următoarele examene:  Silvicultură I și II - ora 7.30, Exploatarea lemnului I și II - ora 9.00.
 

Sesiune de amânări medicale 18.09.2020

Precizări privind desfășurarea sesiunii de amânări medicale
Examenele de Silvicultură I și II vor avea loc la ora 9.00.
Examenul susținut la disciplina Matematici speciale, specializarea MTC (dna. Prof. Târnoveanu Mirela) va  avea loc la ora 12.00
 

Licență

SV. EXPL. CIN. ZI, CIN. ID

MTC

Masterat

MEF, MSTEF, SM

Sesiune de reexaminări 14.09.2020 - 16.09.2020

NOTĂ:
În această sesiune, studenții din anii terminali (IV - licență și II - master) NU mai au dreptul să se prezinte la examene.
 Examenele la dl. Prof. Irinel GREȘIȚĂ se vor reprograma pentru data de 16.09.2020, ora 9.00.

Licență

SV. EXPL. CIN. ZI, CIN. ID

MTC

Masterat

MEF, MSTEF, SM

 

Sesiune de restanțe (31.08.2020 - 13.09.2020) - toate examenele se vor desfășura în sistem on-line

Precizări importante cu privire la desfășurarea sesiunii de restanțe

MODIFICĂRI DATE EXAMENE:

Licență

SV. EXPL. CIN. ZI, CIN. ID

MTC

Masterat

MEF, MSTEF, SM

 

Sesiune de reexaminări ani terminali

Licență

ANUL IV (SV. EXPL. CIN. ZI, CIN. ID) 15.06.-18.06.2020

ANUL IV (MTC) 22.06.2020 -24.06.2020

Masterat

ANUL II (MEF, MSTEF, SM) 18.06. - 20.06.2020

Sesiune de examene 06.06.2020 - 05.07.2020

Licență

SV. EXPL. CIN. ZI

Examenul la disciplina Entomologie se va susține de la ora 19.00, cu toate grupele.

Examenul la disciplina Educație fizică și sport se va susține astfel:

Anul I

SV/MTC: 02.07.2020 ora 17.00

I.D.: 03.07.2020 ora 18.00

Anul II

SV/MTC: 02.07.2020 ora 18.00

I.D.: 03.07.2020 ora 17.00

CIN. I.D.

MTC

Masterat

MEF, MSTEF, SM

 

Sesiune de restanțe ani terminali

Licență

ANUL IV (SV. EXPL. CIN. ZI, CIN. ID) 08.06.2020 -12.06.2020

ANUL IV (MTC) 15.06.2020 -18.06.2020

Masterat

ANUL II (MEF, MSTEF, SM) 10.06.2020 -13.06.2020

 

Sesiune examene  anul IV

27.04.2020 - 08.05.2020

Licență

 Silvicultură

  Cinegetică I.D.

Măsurători terestre și cadastru (11.05 - 23.05.2020)

 Masterat

  M.E.F.

 M.S.T.E.F.

S.M.