O nouă colaborare în pădurile private de la Bunești-Argeș

În continuarea colaborării începute în octombrie 2020, odată cu lansarea proiectului „Habitatul silvantropic”, colegi din facultatea noastră (Roxana-Mihaela Siladi, Radu Tampa și Valeriu-Norocel Nicolescu), alături de doi absolvenți (licență și masterat) - Mihai Petrescu-Puică și Manole Gemănaru - din promoții recente ale facultății, precum și de personal de teren al Ocolului silvic Mușătești, au participat la lucrări de punere în valoare-rărituri, pe cca 10 ha, într-un amestec de foioase (fag-gorun-carpen) din pădurile Guran de la Bunești-Argeș.

S-a constatat și cu acest prilej legătura obligatorie dintre teoria și practica silvică, prin care se validează cunoștințele predate studenților noștri, precum și rolul pe care facultatea noastră trebuie să îl joace în formarea continuă a personalului de la unități silvice de stat și private din țară.

Lucrarea realizată la Bunești este o continuare firească a celor de cercetare sau demonstrative la care participă personal și studenți ai facultății noastre în păduri private din țară de peste zece ani: Bucov-Argeș (pădurile Sturza), Gornești-Mureș (pădurile Teleki), Hodod-Satu Mare (pădurile Degenfeld), Zăbala-Covasna (pădurile Mikes) etc.

bunesti1

Echipa de puneri în valoare-rărituri de la Bunești (Foto P. Guran)

bunesti2

Arbore de viitor (gorun) în arboretul parcurs cu rărituri de la Bunești (foto V.N. Nicolescu)

O nouă colaborare cu colegii din practica silvică

Tradiția colaborării natural și necesare cu colegii din practica silvică în probleme de interes comun a continuat recent (martie 2021) prin lucrările realizate pe raza județului Vâlcea. Echipa coordonată de profesorul nostru de silvicultură, dr. ing. Valeriu-Norocel Nicolescu, a efectuat:

1. lucrări de inventarieri într-un arboret unic în zonă prin compoziție (făget natural, cu o pondere importantă de duglas verde Pseudotsuga menziesii și molid de Sitka Picea sitchensis, specii exotice nord-americane instalate în anul 1962), din Ocolul silvic (de regim) Săliște.

WhatsApp Image 2021 03 23 at 11.06.40

Zonă dominată de duglas verde în arboretul din OS Săliște

2. lucrări demonstrative privind aplicarea primei rărituri într-o plantație (în rânduri pure) de stejar pedunculat (60%) și frasin comun (40%) din Ocolul silvic Băbeni, RNP-Romsilva.

WhatsApp Image 2021 03 23 at 11.06.02

Aspectul plantației de 6ST 4FR după lucrare

Invitations to the International Scientific Conferences 2021

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” are deosebita onoare de a vă invita să participați la următoarele trei evenimente organizate de instituția noastră:
- a XXVI-a Sesiune de comunicări a cercurilor științifice studențești cu participare internațională „SECOSAFT 2021” și cea de-a VI-a ediție a Salonului Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești „Cadet INOVA’21”, ce se vor desfășuraon line în perioada 15-17 Aprilie 2021;
- a XXVII-a Conferință stiințifică internațională - Organizația bazată pe cunoaștere - KBO 2021, ce se va desfășura în perioada 10-12 Iunie 2021;
Mai multe informații cu privire la conferințe le puteți afla aici:

Pliant_Cadet_INOVA21.pdf

Invitatie_Cadet_INOVA21.pdf

Invitatie_KBO_2021.pdf

Invitation_SECOSAFT_2021.pdf

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: conferinta@armyacademy.ro.

ERASMUS+ European Forest Machine Operators-EFMO (01/09/2019 31/08.2022)

Universitatea Transilvania dina Brașov prin Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere este parteneră alături de universități, școli tehnice de profil și companii din domeniu din 6 țări (Slovacia, Republica Cehă, Letonia, România, Marea Britanie, Slovenia și  Irlanda) în cadrul proiectului ERASMUS+European Forest Machine Operators (EFMO). Universitatea Transilvania din Brașov este reprezentată de conf.dr.ing. Rudolf Derczeni (membru în grupul de management al proiectului) și prof.dr.ing. Răzvan Câmpu (membru în grupul tehnic al proiectului), cadre didactice titulare ale Departamentului de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre. Proiectul EFMO se va concentra în mod special pe utilizarea forwarderelor, harvesterelor și tractoarelor utilizate în operații de exploatare și recoltarea lemnului și pe compararea facilităților tehnice utilizate în domeniuîn Europa de Vest și în Europa de Est.

Mai multe informații la:

https://aba-skills.com/

http://www.facebook.com/ABA.International.skills

https://www.facebook.com/EFMOEuropeanForestMachineOperatorsCertification

Parteneri