Surse alternative de energie în sectorul forestier
Studenții anului IV s-au deplasat la o cultură de salcie energetică (soiul Inger, anul III de cultură, suprafața de aprox.3 ha), lângă Târgu Secuiesc.
 
Studenții au urmărit fluxul tehnologic (operațiile de recoltare\tocare\transport) în scopul valorificării salciei energetice ca biomasă (combustibil pentru ardere în cazane) pentru obținerea de agent termic, precum și valorificarea superioară în formule de fabricație a PAL-ului.
Șef lucr. dr. ing. Elena MUȘAT
Șef lucr. dr. ing. Cezar SCRIBA
 
suave1
 
suave2
 
suave3
 
suave4
 
suave5
suave6
Practică la entomologie - monitorizarea insectelor implicate în procesul de descompunere a lemnului mort
Vineri 8 aprilie, studenți din anul II, III si master MEF anul I au participat la lucrări de teren în Codrul secular Șinca, în cadrul proiectului DEWOOD - "Studiul factorilor biotici și abiotici ce controlează descompunerea lemnului mort și contribuția acestuia la stocul de carbon în păduri virgine", comparativ cu pădurea manageriată. 
Studenții au fost îndrumați de șef lucrări dr.ing. Gabriela Isaia și prof.dr.ing. Cătălin Petrițan.
 
ento 1
 
ento 2
 
ento 3
 
ento 4
 
ento 5
 
ento 6
 
ento 7
 
ento 8
 
ento 9
 
ento10
 
ento11
 
ento12
 
ento13
 
ento14