O nouă practică de Silvicultură - iulie 2022...

Ca înfiecare an, în luna iulie, disciplina de Silvicultură a facultății a organizat practica de specialitate pentru studenții anului III ai programului de studiu cu același nume.

Studenții au participat la lucrări diverse - de la curățiri și elagaj artificial de vară (cu protejarea obligatorie a rănilor...) la puneri în valoare pentru rărituri - în arborete din Regia Publică Locală a Pădurilor (RPLP) Kronstadt-Brașov (12 studenți), RPLP Săcele (6 studenți), Ocolul silvic privat (OSP) Oituz-Bacău (3 studenți), în spații forestiere sau parcuri din domeniile Mikes (Zăbala-Covasna) și Arcuș-Covasna ori în plantațiile, unice prin compoziție și productivitate, de la Ghidfalău-Covasna (9 studenți).

Lucrările au permis studenților să aplice practic cunoștințele de Silvotehnică, învățate teoretic pe parcursul cursului, al lucrărilor practice și al proiectului de an la Silvicultură, să lucreze în echipă și să se ajute cu colegii de grupă sau de an. Sunt colegii cu care se vor reîntâlni peste 10, 20 sau 50 de ani, când vor rememora momente plăcute sau frumoase ori neplăcute sau dificile ale celor mai frumoși și mai intens trăiți ani din viață.

Mai mult decât orice, studenții au realizat faptulcă, prin munca lor, fac deja parte din familia celor care pun în valoare arbori maturi sau extrag ori elaghează arbori tineri pentru ca arboretele rămase să fie mai frumoase, mai productive, mai apropiate de nevoile unei societăți care, adesea și din păcate, judecă silvicultorii fără să le înțeleagă munca și rostul...

Așa cum s-a întâmplat cu participanții la lucrările de la Zăbala și Arcuș, practica de Silvicultură a oferit și sansa cunoașterii, la fața locului, a unor realități din istoria complicată, însă captivantă, a sud-estuluiTransilvaniei, cu o împletire fericită și de lungă durată a civilizației românești și secuiești.

Pentru sprijinul și înțelegerea arătate pe parcursul lucrărilor, adresăm prietenilor și colegilor din producție, proprietarilor celor două domenii, precum și păd. Vilhelm Sandi, „creatorul” plantațiilor de la Ghidfalău, mulțumirile noastre amicale. Ca de fiecare dată, rămânem cu regretul că practica s-a încheiat, însă promitem că vom reveni la anul cu alți „învățăcei”, dornici de muncă și de cunoaștere.

1 silv

Arboretul rămas după curățirea din domeniul Mikes

2 silv

La sfârșitul lucrărilor din domeniul Arcuș: aceeași locație, după un an, însă cu alți „actori”

 3 silv

E final de practică, la Ghidfalău...

A VII-a Sesiune națională de comunicări științifice studențești pe teme de silvicultură și protecția mediului

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere din Brașov organizează, împreună cu Facultatea de Silvicultură din Suceava, a VII-a Sesiune națională de comunicări științifice studențești pe teme de silvicultură și protecția mediului, în perioada 3-4 iunie 2022, la Brașov.

poster 2022 final 001

Sunt prezenți studenți cu preocupări științifice legate de silvicultură și de științele mediului din 7 centre universitare din țară (Universitatea Ștefan Cel Mare din Suceava/ Facultatea de Silvicultură, Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca/ Facultatea de Horticultură, Universitatea de Ştiințe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti/ Facultatea de Agricultură, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara/ Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu/ Facultatea de Științe, Universitatea din Oradea/ Facultatea de Protecția Mediului  și gazdele de anul acesta, Universitatea Transilvania din Brașov/ Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere).

Programul lucrărilor științifice prezentate poate fi consultat aici.

Surse alternative de energie în sectorul forestier
Studenții anului IV s-au deplasat la o cultură de salcie energetică (soiul Inger, anul III de cultură, suprafața de aprox.3 ha), lângă Târgu Secuiesc.
 
Studenții au urmărit fluxul tehnologic (operațiile de recoltare\tocare\transport) în scopul valorificării salciei energetice ca biomasă (combustibil pentru ardere în cazane) pentru obținerea de agent termic, precum și valorificarea superioară în formule de fabricație a PAL-ului.
Șef lucr. dr. ing. Elena MUȘAT
Șef lucr. dr. ing. Cezar SCRIBA
 
suave1
 
suave2
 
suave3
 
suave4
 
suave5
suave6
Practică la entomologie - monitorizarea insectelor implicate în procesul de descompunere a lemnului mort
Vineri 8 aprilie, studenți din anul II, III si master MEF anul I au participat la lucrări de teren în Codrul secular Șinca, în cadrul proiectului DEWOOD - "Studiul factorilor biotici și abiotici ce controlează descompunerea lemnului mort și contribuția acestuia la stocul de carbon în păduri virgine", comparativ cu pădurea manageriată. 
Studenții au fost îndrumați de șef lucrări dr.ing. Gabriela Isaia și prof.dr.ing. Cătălin Petrițan.
 
ento 1
 
ento 2
 
ento 3
 
ento 4
 
ento 5
 
ento 6
 
ento 7
 
ento 8
 
ento 9
 
ento10
 
ento11
 
ento12
 
ento13
 
ento14