DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2021- 2022

Vineri, 1 octombrie 2021, ora 12,00, Sala SII1 (la sediul facultății, Corp S, etajul 2, Str. Șirul Beethoven Nr. 1), va avea loc Cursul inaugural (deschiderea anului universitar 2021/2022). Sunt așteptați DOAR studenții anului I (Silvicultură + Măsurători terestre și cadastru).

Detalii
O vizită profesională în Franța

La invitația fiz. Andrei Sturza, proprietar privat de păduri în România (Bucov, jud. Argeș) și Franța (Sancoins, departamentul Cher), cu care disciplina de Silvicultură din facultatea noastră colaborează la lucrări experimentale și demonstrative pe bază de contract de câțiva ani, colegii Roxana-Mihaela Siladi, Radu Tampa și Valeriu-Norocel Nicolescu, alături de studenții masteranzi Gabriela-Elena Stan și Adrian-Florin Benedek-Bloju, au desfășurat o vizită profesională în Hexagon.

Cu acest prilej a fost vizitată o parte din pădurile Sturza, cu lucrări de rărituri în arborete de pin negru, respectiv de stejar roșu, precum și marteloscopul cu suprafața de 1 ha (100 x 100 m), unde se urmărește transformarea codrului de gorun relativ echien în codru neregulat (figura 1).

Figura 1

Fig. 1 Marteloscopul de la Sancoins-Cher

De remarcat că un marteloscop identic ca mărime, cu același obiectiv, a fost instalat de către colectivul de cercetare al disciplinei de Silvicultură într-un gorunet amestecat, relativ echien, din pădurea Sturza de la Bucov (figura 2), și a făcut obiectul unui proiect de diplomă, respectiv al unei lucrări de disertație, în cadrul facultății noastre.

Figura 2

Fig. 2 Marteloscopul de la Bucov-Argeș

Deplasarea a prilejuit și vizitarea unei părți a faimoasei păduri de la Tronçais, considerată cea mai frumoasă pădure de cvercinee din Europa. Aceasta are o suprafață de cca 10.600 ha (73% gorun, 9% fag, 8% stejar pedunculat), din care peste 7.300 ha sunt tratate în codru regulat, cu o vârstă a exploatabilității de 250-300 de ani. În pădurea de stat, aflată în administrarea Office National des Forêts (ONF), au fost vizitați arbori de gorun protejați, „botezați” cu diferite nume și cu vârsta de peste 300 de ani (figurile 3 și 4), vestigii ale pădurilor regale din timpul lui Ludovic al XIV-lea (1638-1715) și al lui Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), ministrul său de finanțe, cel considerat creatorul pădurii de la Tronçais în anul 1670.

Figura 3

Fig. 3 Gorunul Emile Guillaumin: diametrul de bază 1,40 m, înălțimea 31,50 m, vârsta cca 310 ani

Figura 4

Fig. 4 Gorunul Charles Louis Philippe: diametrul de bază 1,56 m, înălțimea 35 m, vârsta cca 350 ani

Vizita în masivul Tronçais a prilejuit și vizitarea unor arborete de gorun în curs de regenerare (tăieri combinate) (figura 5), precum și de parcurs cu ultima curățire (figura 6) ori cu primele rărituri.

Figura 5

Fig. 5 Gorunet în curs de regenerare cu tăieri combinate

Figura 6

Fig. 6 Gorunet de parcurs cu ultima curățire

Prin tot ce s-a văzut la fața locului și învățat din experiența forestieră franceză, vizita în Hexagon poate fi considerată un real succes, pentru care mulțumim și pe această cale organizatorului ei, fiz. Andrei Sturza, cu care sperăm să continuăm colaborarea fructuoasă de la Bucov.

Practica la programul de studii Exploatări forestiere

Studenții din anul III (programul de studii Exploatări forestiere) au efectuat practica la disciplinele Tehnologia exploatării lemnului şi Mecanizarea exploatărilor forestiere în perioada 12-15.07.2021. În acest an activitățile practice au fost diversificate astfel încât să le permită studenților interacțiunea atât cu activitatea practică cât şi cu cea ştiințifică din domeniu.

În prima zi de practică studenții s-au deplasat pe raza județelor Mureș şi Harghita pentru a observa operațiile specifice recoltării, colectării şi transportului lemnului necesar pentru obținerea de energie (tocătură). Prin bunăvoința companiei S.C. Treforex S.R.L. s-au observat în timpul operării utilaje moderne (tractoare forwarder), autocamioane şi maşini de tocat.

231

În a doua zi de practică studenții au efectuat o ieșire în teren în preajma Brașovului pentru a învăța modul de operare cu dispozitive de colectare a datelor specifice evaluării ergonomice a operațiilor de exploatare a lemnului iar în a treia zi de practică aceștia au efectuat o deplasare în pădurile administrate de RPLP Kronstadt pentru a observa modul de lucru în operații de recoltare cu ferăstraie mecanice, colectare cu tractoare articulate forestiere, colectare cu tractoare agricole adaptate pentru operații forestiere şi transport tehnologic. Deplasarea a fost facilitată de RPLP Kronstadt şi de compania de exploatare a lemnului care operează în șantierul de exploatare a lemnului care s-a vizitat.

5

În ultima zi de practică studenții s-au deplasat în județul Prahova în apropierea localității Schiulești pentru a observa operații de colectare a lemnului realizate cu funiculare dar şi alte elemente interesante şi importante legate de planificarea şi organizarea șantierelor de exploatare a lemnului. Deplasarea în teren în ultima zi de practică a fost facilitată de domnul ing. Paul Dima.

6

7

8

9

Dorim să mulțumim pe această cale tuturor colegilor din producție care ne-au oferit suportul necesar pentru realizarea activităților practice!

O nouă practică de Silvicultură...

Și în acest an, în luna iulie, disciplina de Silvicultură a facultății a organizat practica de specialitate pentru studenții anului III din programul de studiu cu același nume.

S-a lucrat - curățiri, puneri în valoare de rărituri, elagaj artificial de vară - în arborete administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor (RPLP) Kronstadt (Brașov) (12 studenți), RPLP Săcele (5 studenți), precum și, în premieră, în spații forestiere sau parcuri din domeniile Mikes (Zăbala-Covasna), respectiv Arcuș-Covasna (13 studenți).

În zilele toride de vară, studenții au învățat nu doar aspectele practice ale Silvotehnicii parcurse, teoretic, doar online, ci și că sunt și vor rămâne colegi de promoție și peste 50 de ani, că fără a lucra împreună și a se ajuta, a mânca și bea împreună, a trăi împreună probabil cea mai frumoasă și mai intensă perioadă din viață, nu există nimic.

Iar trecerea prin cele două domenii i-a obligat, pe toți participanții, să se gândească și la istoria întortocheată, dar atât de captivantă, a Transilvaniei...

Din partea tuturor, adresăm colegilor și prietenilor din producție, precum și proprietarilor celor două domenii, care ne-au arătat mult sprijin și înțelegere, mulțumiri amicale și recunoștință - sperăm să revenim și la anul!

15

12

13

14