Practica la programul de studii Exploatări forestiere

Studenții din anul III (programul de studii Exploatări forestiere) au efectuat practica la disciplinele Tehnologia exploatării lemnului şi Mecanizarea exploatărilor forestiere în perioada 12-15.07.2021. În acest an activitățile practice au fost diversificate astfel încât să le permită studenților interacțiunea atât cu activitatea practică cât şi cu cea ştiințifică din domeniu.

În prima zi de practică studenții s-au deplasat pe raza județelor Mureș şi Harghita pentru a observa operațiile specifice recoltării, colectării şi transportului lemnului necesar pentru obținerea de energie (tocătură). Prin bunăvoința companiei S.C. Treforex S.R.L. s-au observat în timpul operării utilaje moderne (tractoare forwarder), autocamioane şi maşini de tocat.

231

În a doua zi de practică studenții au efectuat o ieșire în teren în preajma Brașovului pentru a învăța modul de operare cu dispozitive de colectare a datelor specifice evaluării ergonomice a operațiilor de exploatare a lemnului iar în a treia zi de practică aceștia au efectuat o deplasare în pădurile administrate de RPLP Kronstadt pentru a observa modul de lucru în operații de recoltare cu ferăstraie mecanice, colectare cu tractoare articulate forestiere, colectare cu tractoare agricole adaptate pentru operații forestiere şi transport tehnologic. Deplasarea a fost facilitată de RPLP Kronstadt şi de compania de exploatare a lemnului care operează în șantierul de exploatare a lemnului care s-a vizitat.

5

În ultima zi de practică studenții s-au deplasat în județul Prahova în apropierea localității Schiulești pentru a observa operații de colectare a lemnului realizate cu funiculare dar şi alte elemente interesante şi importante legate de planificarea şi organizarea șantierelor de exploatare a lemnului. Deplasarea în teren în ultima zi de practică a fost facilitată de domnul ing. Paul Dima.

6

7

8

9

Dorim să mulțumim pe această cale tuturor colegilor din producție care ne-au oferit suportul necesar pentru realizarea activităților practice!

O nouă practică de Silvicultură...

Și în acest an, în luna iulie, disciplina de Silvicultură a facultății a organizat practica de specialitate pentru studenții anului III din programul de studiu cu același nume.

S-a lucrat - curățiri, puneri în valoare de rărituri, elagaj artificial de vară - în arborete administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor (RPLP) Kronstadt (Brașov) (12 studenți), RPLP Săcele (5 studenți), precum și, în premieră, în spații forestiere sau parcuri din domeniile Mikes (Zăbala-Covasna), respectiv Arcuș-Covasna (13 studenți).

În zilele toride de vară, studenții au învățat nu doar aspectele practice ale Silvotehnicii parcurse, teoretic, doar online, ci și că sunt și vor rămâne colegi de promoție și peste 50 de ani, că fără a lucra împreună și a se ajuta, a mânca și bea împreună, a trăi împreună probabil cea mai frumoasă și mai intensă perioadă din viață, nu există nimic.

Iar trecerea prin cele două domenii i-a obligat, pe toți participanții, să se gândească și la istoria întortocheată, dar atât de captivantă, a Transilvaniei...

Din partea tuturor, adresăm colegilor și prietenilor din producție, precum și proprietarilor celor două domenii, care ne-au arătat mult sprijin și înțelegere, mulțumiri amicale și recunoștință - sperăm să revenim și la anul!

15

12

13

14