ANUNȚ IMPORTANT

In BCA de astăzi 12.03.2020 s-a aprobat cu unanimitate de voturi următorul punct:

Detalii
Studenți ai facultății noastre la Adunarea generală a Asociației Administratorilor de Păduri (AAP) - Sibiu, 5 martie 2020

La început de martie 2020, studenții Andrea Benedek, Adrian-Florin Benedek-Bloju (anul IV Silvicultură) și Gabriela-Elena Stan (anul III Silvicultură), împreună cu prof.dr.ing. Valeriu-Norocel Nicolescu, au participat la ieșirea de teren organizată ca parte a Adunării generale a AAP de la Sibiu.

Scopul deplasării a fost prezentarea (prof. Nicolescu) modului de aplicare și a rezultatelor lucrărilor silvotehnice (curățiri și rărituri) în trei gorunete amestecate tinere din U.P. I Săliște, O.S. Valea Frumoasei. Lucrările respective, la care au participat, între anii 2017 și 2019, cadre didactice și studenți de la facultatea noastră, precum și personal din cadrul AAP și al O.S. Valea Frumoasei, au fost realizate ca parte a proiectului „Promovarea gospodăririi durabile a pădurilor prin modalități inovatoare în păduri model și demonstrative administrate de O.S. Valea Frumoasei RA”, sponsorizat de către SC Holzindustrie Schweighofer SRL.

Ieșirea de teren a reliefat importanța utilizării suprafețelor demonstrative pentru formarea continuă a personalului tehnic de la ocoalele silvice, precum și necesitatea unui dialog permanent între practicieni și cadrele didactice/cercetătorii din Silvicultură, care să asigure validarea și aplicarea la scară de producție a rezultatelor cercetărilor, mai ales în contextul necesității conservării biodiversității și al adaptării pădurilor la schimbările climatice preconizate.

Pe tot parcursul ieșirii de teren, studenții participanți au purtat un dialog interesant, de la specialist in formare la specialist format în timp predominant la Brașov, cu colegii de la ocoalele silvice membre ale AAP, potențiali angajatori ai absolvenților facultății noastre.

aap1 

aap2