Burse

BURSE ANUL UNIVERSITAR 2022-2O23

Cerere bursă socială, informații legate de acte și termen de depunere a dosarelor pentru bursă, găsiți pe Intranet - Acasă la secțiunea Avizier - Anunțuri secretariat.

 

PROGRAMUL EURO 200 PENTRU ANUL 2021 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA STIMULĂRII ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE

Termenul limită de depunere a cererilor este 21 mai 2021. 

Acte necesare pentru depunerea dosarului "Program Euro 200"

Cerere depunere dosar "Program Euro 200"

 

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL (AN UNIV. 2020/2021)

Toate informațiile legate de Bursa de ajutor social  sunt postate pe Intranet la Secretariat - Avizier studenți.

 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL –  SEM II (AN UNIV. 2019/2020)

Solicitarile în vederea acordării burselor sociale ocazionale pentru  sem. II al anului universitar 2019/2020 se pot depune la facultăți în mediul on-line până la data de  15 mai 2020.

Mai multe informații legate de bursă și cererea le găsiți  pe Intranet la Sectretariat – Avizier facultate.

BURSA DE AJUTOR SOCIAL  (AN UNIV. 2019/2020)

Studenții a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) un venit net lunar mediu mai mare decat salariul minim net pe economie, respectiv 1263 lei/membru de familie, pot depune cerere în vederea obținerii bursei de ajutor social.

Se pot descărca de aici documentele referitoare la 

                acte 

               cerere bursă socială

Actele  se depun la decanatul (secretariatul) facultății în perioada 7-15 octombrie 2019, între orele 12.00-15.00.

ALOCAREA FONDULUI DE BURSE

La Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere bursele sunt alocate în conformitate cu Regulamentul privind acordare de burse și alte forme de sprijin material, aprobat în ședința Senatului universității. Suma alocată facultății este repartizată pe programe de studii, iar, în cadrul fiecărui program, pe ani de studii.