Taxe

ANUL UNIVERSITAR 2022-2O23

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ

TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

  • • 3500 lei/an pentru ciclul I de licență - Programele de studii: Silvicultură, Exploatări forestiere, Cinegetică (zi şi ID), Măsurători terestre și cadastru
  • • 3500 lei/an pentru ciclul II de masterat – MEF, MSTEF și SM.
  • • Studenții anului I licență zi, învățământ la distanță şi master au de achitat până la data de 31 octombrie 2022, suma rămasă pentru completarea primei tranşe (1750 lei), adică suma de 750 lei (1000 lei au fost achitați la admitere); iar a doua tranșă în valoare de 1750 lei, până la data de 31 martie 2023.
  • • Studenţii anilor II, III şi IV care studiază în regim normal de studenți cu taxă vor achita taxa anuală de studiu de 3500 lei conform calendarului:
  • • Prima tranşă: 1750 lei, până la data de 31.10.2022
  • • A doua tranşă: 1750 lei, până la data de 31 martie 2023

Notă:

  • • Taxele de școlarizare, taxele pentru examenele creditate și cele de cămin pot fi plătite prin intranet și prin aplicația Student@UniTBv.

Atenție! Momentan nu se pot face plăți de pe cardul REVOLUT

  • • Dacă întâmpinați probleme la plata taxelor prin intranet, trimiteți un email la adresa tsg@unitbv.ro.