Formulare tipizate pentru studenți

Studenții care doresc să depună cereri la secretariat, pot folosi următoarele formulare:

  • Cerere reînmatriculare – valabil pentru cei care au fost exmatriculați,dar care nu au mai mult 5 ani de la exmatriculare și doresc să-și reia studiile. Cererea se depune la secretariatul facultății până la data de 08.09, împreună cu dovada achitării taxei de reînmatriculare.
  • Cerere de înmatriculare în an superior înscrierea se face prin admitere !!! - valabil pentru cei care au fost exmatriculați și au mai mult de 5 ani de la exmatriculare și au obținut anterior credite pe baza cărora înmatricularea se poate face într-un an superior.Se atașează dosarului de admitere, împreună cu o situație școlară care să ateste creditele obținute. 
  • Cerere de prelungire a duratei de școlarizare - pentru cei care doresc repetarea unui an de studiu.
  • Cerere mărire notă- se depune înainte de sesiunea de re-examinări, pentru maxim 2 discipline, cu condiția ca studentul să fie integralist la sfârșitul sesiunii de vară.
  • Cerere retragere - pentru cei care doresc să se retragă de la facultate. 

Alte formulare: