ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I CINEGETICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Deschiderea anului universitar 2021/2022 la Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere pentru programul de studii Cinegetică – învățământ la distanță (ID) va avea loc vineri 15 octombrie 2021, începând cu ora 11,30 - sala S I 2, Corpul S, str. Șirul Beethoven , Nr.1. Orele (pentru toți anii de studii) se vor desfășura, începând cu ora 12.00, conform orarului afișat pe site-ul facultății.

Având în vedere contextul situației epidemiologice naționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, studenții vor intra în sală, neînsoțiți, pe baza listei de admitere, cu respectarea tuturor normelor de distanțare și de igienă stabilite de autorități. Intrarea în clădirea se face, obligatoriu, cu mască de protecție.

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2021- 2022

Vineri, 1 octombrie 2021, ora 12,00, Sala SII1 (la sediul facultății, Corp S, etajul 2, Str. Șirul Beethoven Nr. 1), va avea loc Cursul inaugural (deschiderea anului universitar 2021/2022). Sunt așteptați DOAR studenții anului I (Silvicultură + Măsurători terestre și cadastru).

Detalii
O vizită profesională în Franța

La invitația fiz. Andrei Sturza, proprietar privat de păduri în România (Bucov, jud. Argeș) și Franța (Sancoins, departamentul Cher), cu care disciplina de Silvicultură din facultatea noastră colaborează la lucrări experimentale și demonstrative pe bază de contract de câțiva ani, colegii Roxana-Mihaela Siladi, Radu Tampa și Valeriu-Norocel Nicolescu, alături de studenții masteranzi Gabriela-Elena Stan și Adrian-Florin Benedek-Bloju, au desfășurat o vizită profesională în Hexagon.

Cu acest prilej a fost vizitată o parte din pădurile Sturza, cu lucrări de rărituri în arborete de pin negru, respectiv de stejar roșu, precum și marteloscopul cu suprafața de 1 ha (100 x 100 m), unde se urmărește transformarea codrului de gorun relativ echien în codru neregulat (figura 1).

Figura 1

Fig. 1 Marteloscopul de la Sancoins-Cher

De remarcat că un marteloscop identic ca mărime, cu același obiectiv, a fost instalat de către colectivul de cercetare al disciplinei de Silvicultură într-un gorunet amestecat, relativ echien, din pădurea Sturza de la Bucov (figura 2), și a făcut obiectul unui proiect de diplomă, respectiv al unei lucrări de disertație, în cadrul facultății noastre.

Figura 2

Fig. 2 Marteloscopul de la Bucov-Argeș

Deplasarea a prilejuit și vizitarea unei părți a faimoasei păduri de la Tronçais, considerată cea mai frumoasă pădure de cvercinee din Europa. Aceasta are o suprafață de cca 10.600 ha (73% gorun, 9% fag, 8% stejar pedunculat), din care peste 7.300 ha sunt tratate în codru regulat, cu o vârstă a exploatabilității de 250-300 de ani. În pădurea de stat, aflată în administrarea Office National des Forêts (ONF), au fost vizitați arbori de gorun protejați, „botezați” cu diferite nume și cu vârsta de peste 300 de ani (figurile 3 și 4), vestigii ale pădurilor regale din timpul lui Ludovic al XIV-lea (1638-1715) și al lui Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), ministrul său de finanțe, cel considerat creatorul pădurii de la Tronçais în anul 1670.

Figura 3

Fig. 3 Gorunul Emile Guillaumin: diametrul de bază 1,40 m, înălțimea 31,50 m, vârsta cca 310 ani

Figura 4

Fig. 4 Gorunul Charles Louis Philippe: diametrul de bază 1,56 m, înălțimea 35 m, vârsta cca 350 ani

Vizita în masivul Tronçais a prilejuit și vizitarea unor arborete de gorun în curs de regenerare (tăieri combinate) (figura 5), precum și de parcurs cu ultima curățire (figura 6) ori cu primele rărituri.

Figura 5

Fig. 5 Gorunet în curs de regenerare cu tăieri combinate

Figura 6

Fig. 6 Gorunet de parcurs cu ultima curățire

Prin tot ce s-a văzut la fața locului și învățat din experiența forestieră franceză, vizita în Hexagon poate fi considerată un real succes, pentru care mulțumim și pe această cale organizatorului ei, fiz. Andrei Sturza, cu care sperăm să continuăm colaborarea fructuoasă de la Bucov.