Invitations to the International Scientific Conferences 2021

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” are deosebita onoare de a vă invita să participați la următoarele trei evenimente organizate de instituția noastră:
- a XXVI-a Sesiune de comunicări a cercurilor științifice studențești cu participare internațională „SECOSAFT 2021” și cea de-a VI-a ediție a Salonului Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești „Cadet INOVA’21”, ce se vor desfășuraon line în perioada 15-17 Aprilie 2021;
- a XXVII-a Conferință stiințifică internațională - Organizația bazată pe cunoaștere - KBO 2021, ce se va desfășura în perioada 10-12 Iunie 2021;
Mai multe informații cu privire la conferințe le puteți afla aici:

Pliant_Cadet_INOVA21.pdf

Invitatie_Cadet_INOVA21.pdf

Invitatie_KBO_2021.pdf

Invitation_SECOSAFT_2021.pdf

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: conferinta@armyacademy.ro.

ERASMUS+ European Forest Machine Operators-EFMO (01/09/2019 31/08.2022)

Universitatea Transilvania dina Brașov prin Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere este parteneră alături de universități, școli tehnice de profil și companii din domeniu din 6 țări (Slovacia, Republica Cehă, Letonia, România, Marea Britanie, Slovenia și  Irlanda) în cadrul proiectului ERASMUS+European Forest Machine Operators (EFMO). Universitatea Transilvania din Brașov este reprezentată de conf.dr.ing. Rudolf Derczeni (membru în grupul de management al proiectului) și prof.dr.ing. Răzvan Câmpu (membru în grupul tehnic al proiectului), cadre didactice titulare ale Departamentului de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre. Proiectul EFMO se va concentra în mod special pe utilizarea forwarderelor, harvesterelor și tractoarelor utilizate în operații de exploatare și recoltarea lemnului și pe compararea facilităților tehnice utilizate în domeniuîn Europa de Vest și în Europa de Est.

Mai multe informații la:

https://aba-skills.com/

http://www.facebook.com/ABA.International.skills

https://www.facebook.com/EFMOEuropeanForestMachineOperatorsCertification

Parteneri

Decesul domnului profesor Aurel RUSU

b 8

Vă anunțăm cu profundă durere trecerea în neființă în data de 30 noiembrie 2020, la vârsta de 103 ani, a domnului profesor dr. ing. Aurel Rusu, decan de vârstă al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere.

Domnul profesor Rusu s-a născut la 9 iunie 1917 în localitatea Bărboşi, județul Mureş, fiind cel de al 12-lea copil al învățătorului Andrei Rusu. În anul 1940 a absolvit Facultatea de Silvicultură din cadrul Politehnicii Bucureşti iar în anul 1941, în calitate de șef serviciu la Institutul Aerofotogrametric Bucureşti, a pus bazele unei echipe de operatori fotogrammetrici. În anul 1942 participă pe frontul de răsărit, în Caucaz, în grad de ofițer, la preluarea imaginilor şi la elaborarea documentațiilor fotogrammetrice solicitate de armată. Din 1946 a lucrat la Direcția Cadastrului, iar în anul 1949 a fost transferat la Serviciul Cadastral al Sfatului Popular Braşov.

Din toamna anului 1949 se dedică învățământului superior, activând ca profesor la Facultatea de Silvicultură din Braşov. În anul 1955 a elaborat Tratatul de topografie, primul curs universitar de topografie din ţțara noastră. A fost ales decan al Facultății de Silvicultură (1972–1976) şi membru în Senatul Universității, funcții pe care le-a onorat şi îndeplinit cu profesionalism. Rezultatele deosebite obținute pe parcursul carierei în producție, cercetare şi învățământ au condus la alegerea domniei sale, în anul 1991, ca membru corespondent al Academiei de Ştiințe Agricole şi Silvice, iar din 1994 ca membru titular. De asemenea, este şi membru de onoare al Societății Române de Fotogrammetrie şi Teledetecție.

Domnul profesor Rusu a fost un creator de școală, un om de înaltă ținută profesională și morală, fiind iubit și respectat de studenți și colegi.

Înmormântarea va avea loc vineri 4 decembrie la Cluj-Napoca, oraș în care domnul profesor și-a petrecut ultimii ani din viață.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

„Habitatul silvantropic” s-a lansat...

Sâmbătă, 24 octombrie 2020, colegii Valeriu-Norocel Nicolescu, Roxana-Mihaela Siladi și Radu Tampa, împreună cu ing. Iuliana-Maria Bâlgă, absolventă (licență și masterat) a facultății noastre, și stud. Adelina-Gabriela Popa și Florin-Sebastian Bulgariu (anul III Silvicultură), au participat la lansarea proiectului „Habitatul silvantropic”, la Bunești-Argeș.

Acțiunea a fost organizată de Asociația Prietenii „Școlii de la Bunești” (președinte dr. Petre Guran), care organizează de doisprezece ani Școli de vară de arhitectură și artă vernaculară, meșteșuguri tradiționale și științe despre om (antropologie culturală) (https://www.facebook.com/Bunesti/). Școlile de vară se desfășoară, sub coordonarea dr.arh. Ana-Maria Goilav, pe durata a circa două luni pe an și în cadrul lor s-au realizat prototipurile a șapte locuințe din materiale naturale de proveniență locală (pământ, lemn, piatră), cu tehnologie premodernă și nepoluantă.

bunesti1         bunesti2

Construcții realizate în cadrul Școlii de la Bunești (foto R.M. Siladi și V.N. Nicolescu)

Lansarea proiectului s-a derulat în două părți:

 - susținerea, de către prof. Nicolescu, a conferinței Serviciile pădurii si interacțiunea între mediul forestier și mediul antropic;

 - începerea lucrărilor de instalare a unui parc dendrologic cu specii având proprietăți fitoterapeutice și melifere, într-o enclavă din mijlocul unei păduri proprietate privată, cu ajutorul voluntarilor Asociației Prietenii ”Școlii de la Bunești”. 

Pentru început, s-au plantat doi cedri de Himalaya (Cedrus deodara), un exemplar de Ginkgo biloba, opt nuci comuni (Juglans regia) și doi castani porcești (Aesculus hippocastanum), iar acțiunea de plantare va continua în weekend-urile lunii noiembrie.

Participarea colegilor din facultate la acțiunea de pe Valea Vâlsanului a avut rolul de a deschide relații mutual avantajoase cu Școala de la Bunești, care sperăm să permită și participarea studenților noștri interesați la activitățile școlilor de vară, alături de studenți din alte domenii.

bunesti3

Participanții noștri și locuința din lemn, cu pereți din beton de cânepă (foto V.N. Nicolescu)