Studiu privind stabilirea consumurilor de combustibili și a normelor de timp și producție în activitatea de colectare a lemnului ca urmare a modernizării parcului de utilaje al unităților regiei

Evaluarea resurselor necesare (timp, carburanți) pentru operațiile de colectare a lemnului reprezintă o provocare actuală a sectorului forestier pe fondul creşterii prețurilor carburanților şi a crizei energetice pe care România o parcurge. Regia Națională a Pădurilor – RNP Romsilva deține un parc de utilaje mare, utilaje care sunt folosite pentru exploatarea lemnului în regie proprie. Mare parte dintre aceste utilaje sunt de construcție modernă, motiv pentru care colegii de la RNP au decis finanțarea unui proiect pentru reevaluarea normelor de timp şi a consumurilor de carburnați: ,,Studiu privind stabilirea consumurilor de combustibili și a normelor de timp și producție în activitatea de colectare a lemnului ca urmare a modernizării parcului de utilaje al unităților regiei”. Chiar de la început, proiectul a fost gândit astfel încât să ofere posibilitatea integrării studenților facultății în activități de cercetare aplicată, motiv pentru care pe durata de implementare (proiectul este în desfășurare) au fost cooptați studenți de la programele de studii Exploatări forestiere, Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere şi, respectiv, de la ciclul de studii de doctorat. Până în prezent au beneficiat de susținere logistică şi financiară din acest proiect un număr de 3 studenți de la programul de studii Exploatări forestiere şi o studentă de la ciclul de studii de doctorat. Prin implicarea colegilor de la RNP Romsilva şi începând cu acest an universitar, proiectul va susține logistic şi financiar un număr de circa 10 studenți de la programul de studii Exploatări forestiere şi, în continuare, o studentă de la ciclul de studii de doctorat.

  1 2 3

Până în prezent au fost desfășurate activități de colectare, prelucrare şi analiză a datelor în județele Tulcea, Dolj şi Maramureş, avându-se în vedere utilaje moderne, în special tractoare articulate forestiere şi tractoare agricole adaptate pentru operații forestiere. Trei studenți ai programului de studii Exploatări forestiere au elaborat şi susținut proiecte de diplomă folosind propriile date colectate în cadrul activităților de teren ale proiectului. Următoarele activităţi de colectare a datelor vor fi desfășurate în județul Neamț. Ținem să folosim această oportunitate pentru a mulțumi colegilor din Regia Naţională a Pădurilor pentru ajutorul oferit precum şi operatorilor utilajelor pentru acceptul de a participa în studiile noastre.

Prof.dr.ing. Stelian Alexandru Borz

Conf.dr.fiz. Marina Viorela Marcu

Conf.dr.ing. Eugen Iordache

Şef Lucr.dr.ing. Elena Camelia Muşat