O nouă excursie de studii în landul Baden-Württemberg, Germania…

În continuarea unei tradiții începută în urmă cu doisprezece ani, trei studenți ai facultații noastre (Andrea-Valentina Timanoți, Andreea Simon și Vasile-Daniel Ștețco, anul III Silvicultură), însoțiți de autorul acestei cronici, au participat (20-26 august 2023) la o excursie de studii în landul german Baden-Württemberg (B-W).

Ca și în ocaziile precedente, excursia a fost organizată exemplar de ing. Johann Femmig, expert silvic și arboricol, absolvent al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov (promoția 1986), de data aceasta împreună cu ing. Roland Hartz, director al departamentului forestier de stat Tauberfranken din B-W.

Excursia a prilejuit un contact direct cu realitățile sectorului silvic din landul german, vizitele realizate în păduri de stat, comunale și private conducându-ne la câteva observații (credem) interesante și pentru silvicultorii români:

 • - cartarea pedo-stațională este extrem de importantă pentru gospodărirea pădurilor, de la alegerea speciilor pentru lucrări de împăduriri la aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor și a tratamentelor silviculturale (fig. 1);

baden 1 

 Fig. 1 După cercetarea/sondarea solului dintr-un arboret aparținând cantonului silvic Neudenau din ocolul silvic comunal județean Heilbronn; în stânga ing. Ulrich Zobel, titular de canton (foto V.N. Nicolescu)

 - fără inventarierea detaliată a pădurilor aferente unei proprietăți forestiere (rețea cu un punct de sondaj la 1 ha (100 x 100 m), la 2 ha (100 x 200 m) sau, dominant, la 4 ha (200 x 200 m)) nu este posibilă „fotografierea” cât mai exactă a structurii, mărimii și creșterii fondului de producție;

 • - pădurile, în cvasitotalitate amestecate, sunt dominate de fag și cvercinee (GO și ST), alături de acerinee, frasin comun, carpen, cireș, ulm, tei etc., și se gospodăresc acordându-se o mare atenție condițiilor staționale și de arboret și efectului perioadelor de secetă, din ce în ce mai frecvente și mai lungi în landul B-W;

  - în arboretele valoroase, cu baza în cvercinee (GO, ST) sau fag, se practică o silvicultură pe arbore/a arborilor de viitor, care presupune alegerea și însemnarea acestora pe baza criteriilor vigoare-calitate-spațiere, urmată de favorizarea lor prin intervenții predominant de sus;

  - în multe situații, datorită neregularității structurii arboretelor s-a trecut la aplicarea codrului neregulat (însă fără controlul lucrărilor pe suprafața de bază, așa cum se practică în Franța), cu diametre-țel de 70 cm la fag și 80-85 cm la cvercinee (GO, ST);

  - arboretele au o accesibilitate interioară foarte ridicată, realizată prin culoare/drumuri de scos-apropiat situate la fiecare 40 m distanță;

  - au existat și există preocupări pentru utilizarea în arborete de amestec cu speciile autohtone a unor specii exotice valoroase, așa cum sunt duglasul verde, bradul uriaș (Abies grandis), stejarul roșu sau chiar Carya ovata (fig. 2);

 • baden 2a   baden 2b

                                  a                                                           b

 • Fig. 2 Exemplare de talie mare de duglas verde (a) și stejar roșu (b) (foto V.N. Nicolescu)

 • - așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor europene, frasinul comun (Fraxinus excelsior), la diferite vârste și în diverse condiții staționale și de arboret, este afectat de uscarea datorată ciupercii vasculare Hymenoscyphus fraxineus (în trecut Chalara fraxinea);

  - există probleme importante cu uscarea molidului, datorată acțiunii gândacilor de scoarță, și care produce cantități importante de lemn afectat;

  - există probleme din ce în ce mai mari (efective, costuri) cu forța de muncă pentru lucrări silvice, ceea ce face dificilă realizarea lucrărilor în regie proprie și crește importanța contractorilor de lucrări silvice;

  - activitatea experților forestieri privați este extrem de variată și înclude, între altele (spre exemplu, cartarea stațională, inventarierea arboretelor, producerea amenajamentelor silvice), și evaluarea pădurilor și terenurilor forestiere scoase din producția silvică pentru instalarea morilor eoliene (fig. 3);

baden 3 

Fig. 3 În fața unei mori de vânt, alături de ing. Kurt Wellmann, expert forestier privat și absolvent al facultății noastre, promoția 1983 (foto V.N. Nicolescu)

 - „școlile silvice”, așa cum este cazul celei („Waldschulheim”) din incinta complexului mănăstirii de la Schöntal (fig. 4), gazda noastră pe parcursul excursiei de studii, joacă un rol major pentru apropierea de pădure și natură a  copiilor de vârstă școlară (fig. 5);

 baden 4

 Fig. 4 Aspectul navei centrale și a altarului bisericii baroce din incinta mănăstirii de la Schöntal (foto V.N. Nicolescu)     

 baden 5

Fig. 5 Ing. Ulrich Oberhauser, director al „Waldschulheim”, explicând participanților la excursie specificul activităților din cadrul școlii (foto V.N. Nicolescu)

 - există un curent puternic în întreaga Germanie pentru instalarea de cimitire în păduri, unde sunt înhumate doar urnele funerare ale decedaților, așa cum este cel de la Jagsthausen, proprietate a Freiherr Hans Sigmund von Berlichingen, în același timp important proprietar de pădure privată (peste 200 ha) (fig. 6);

 baden 6a              baden 6b                                             a                                                                  b

Fig. 6 Arbore cu însemne funerare (a) și Freiherr Hans Sigmund von Berlichingen (în centrul imaginii - (b), explicând participanților la excursie specificul instalării și gospodăririi cimitirului său în pădure (foto V.N. Nicolescu)

 - pregătirea practică, de lungă durată, a studenților silvicultori, așa cum se realizează la școala de la Rottenburg (Hochschule für Forstwirtschaft/Universitatea pentru Științe Forestiere Aplicate), de unde provin câțiva silvicultori de foarte bună calitate întâlniți pe parcursul excursiei de studiu, este o condiție obligatorie pentru producerea unor ingineri silvici valoroși, capabili să facă față imediat după absolvire cerințelor practicii silvice;

- nu în ultimul rând, trebuie subliniat că succesul aplicării lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor, ca și al tratamentelor silviculturale, depinde de calitatea activităților de exploatare a pădurilor. În B-W, dintre cei mai importanți exploatatori actuali de păduri este ing. Visalion Suciu, și el absolvent al facultății noastre, promoția 1986, a cărui firmă (Forstunternehmen Silva Gmbh, din Kupferzell-Belzhag) recoltează anual peste 100 de mii m3 lemn, alături de realizarea de lucrări silvice diverse, de la împăduriri la ARN-uri sau degajări.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Prof.dr.M.Sc.ing. Valeriu-Norocel Nicolescu

Notă: autorul cronicii mulțumește și pe această cale gazdelor noastre din Germania: ing. Johann Femmig, ing. Roland Hartz, Freiherr Hans Sigmund von Berlichingen, ing. Ulrich Oberhauser, dr.ing. Helmut Rau, ing. Kurt Wellmann, ing. Helmut Weimert, ing. Ulrich Zobel, ing. Visalion Suciu, pentru excelentele informații și îndrumări oferite pe parcursul vizitei.