Tabere 2019

CALENDAR REPARTIZARE TABERE STUDENȚEȘTI - 2019 

pdfDistribuire locuri pe facultati 2019

pdfSuplimentare locuri Tabere 2019

pdfTABEL TABERE INSCRISI 2019

pdfTABEL TABERE INSCRISI 2019 cazuri sociale

pdfComisie tabara vara 2019

pdfProces Verbal privind selectia studentilor care vor beneficia de locuri

pdfProces Verbal privind selectia studentilor care vor beneficia de locuri - social

pdfANEXA3 Borderou 2019

 • 19 aprilie - 17 mai 2019: Depunerea cererilor tip ale studenților (studenții pot prelua formularele tip de cerere* - Anexa 4 - de la secretariatul facultății sau o pot descărca de mai jos);

 Cerere_tabere_studentesti_2019.pdf                              Metodologia_tabere_studentesti_2019_2.pdf

 • *Cererile se pot depune direct la secretariatrul facultății, se pot trimite prin fax la numărul 0268/475705 sau se pot trimite prin e-mail la adresa: f-sef@unitbv.ro
 • 20 - 22 mai 2019: Facultățile întocmesc listele cu studenții care au depus cereri, conform Art. 15 din Metodologie (2 liste principale conținând studenții ordonați după medii, respectiv studenșii cazuri sociale, în limita locurilor distribuite și 2 liste de rezervă cu aceleași categorii de studenți);
 • până la 24 mai 2019: Facultățile afișează la avizier și pe site, listele întocmite conform Art.15;
 • până la 28 mai 2019: Se afișează lista cu componenta comisiei de selecție, constituită conform Art. 16 din Metodologie;
 • 03– 06 iunie 2019: Comisia de selecție analizează cererile depuse. Data și locația întâlnirii membrilor comisiei vor fi anunțate (la avizier) cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru ședința de analiză;
 • până la 7 iunie 2019: Se afișează procesul verbal de selecție (întocmit conform Art. 18 din Metodologie);
 • în 48 de ore de la afișare studenții pot depune contestații;
 • 12 iunie 2019: Facultățile formează comisiile de contestații, diferite de cele inițiale, respectând criteriile de reprezentare de la Art 16;
 • până la 14 iunie 2019, ora 16:00: afișare rezultate finale (la avizier și pe site-ul facultății);
 • până la 18 iunie 2019: CCS Brașov comunică perioadele de desfășurare a taberelor și locațiile aferente;
 • până la 21 iunie 2019: Universitatea repartizează facultăților locurile conform perioadelor primite de la CCS Brașov;
 • 24 - 25 iunie 2019: Comisiile de selecție se întâlnesc cu beneficiarii de tabere, pentru stabilirea locațiilor conform Art. 25 din Metodologie;
 • 26 iunie 2019: Facultățile vor afișa (la avizier cât și pe site), listele cu beneficiarii taberelor precum și locațiile și perioadele;
 • până la data de 28 iunie 2019: Facultățile trimit către ProSME documentele prevazute la Art. 29 din Metodologie, în 2 exemplare ORIGINALE!