FORWARDER 2020 - Întâlnire de proiect, eveniment de demonstrare şi teste de teren privind performanțele operaționale ale prototipului cu cabină suspendată şi transmisie modificată

În perioada 27-31 mai 2019, Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere a organizat alături de S.C. Treforex S.R.L., la Topliţa, ultimul eveniment demonstrativ legat de dezvoltarea unor prototipuri inovative de forwardere. Evenimentul a avut loc cu ocazia penultimei întâlniri de proiect, facilitând şi testarea în condiții operaționale experimentale a unui prototip ce integrează o cabină suspendată pentru asigurarea confortului operatorului şi reducerea nivelului de expunere la vibrații

 pdfCiteste aici mai multe detalii 

Alături de echipa de proiect, la eveniment au participat reprezentanți ai actorilor locali, regionali şi naționali din domeniul administrației şi managementului pădurilor, exploatării şi industrializării lemnului, firme producătoare de utilaje forestiere şi firme angajate în comercializarea utilajelor forestiere.

Pe durata evenimentului demonstrativ, prototipul a fost testat în condiții limitate de securitatea participanților la eveniment, urmând ca în zilele de 30 şi 31 mai acesta să fie testat în condiții operaționale mult mai dificile, generate atât de condițiile de teren locale cât şi de starea vremii, condiții în măsură să valideze sporul de performanță operațională vizat de proiect. Rezultatele preliminare indică posibilitatea operării la viteze mult mai mari în comparație cu practica curentă, chiar înspre amonte în condițiile încărcării maxime a utilajului.

Evenimentul a stârnit un real interes între studenții Facultății de Silvicultură şi exploatări forestiere care au fost prezenți în număr mare la activitățile demonstrative. De asemenea, evenimentul a reprezentat un bun prilej pentru studenții din anul I ai programului de studii de masterat organizat în limba engleză - Multiple Purpose Forestry - de a interacționa cu profesori şi cercetători de renume de la universități şi institute de cercetare din vestul Europei, precum şi de a se angaja în discuții cu reprezentanți ai actorilor români în domeniu.

Am dori să folosim această ocazie pentru a le mulțumi tuturor participanților la eveniment pentru răspunsul prompt şi pentru implicare. Mulțumim, de asemenea, partenerului nostru dl. Cristian Dobrean pentru facilitarea evenimentului şi a testelor preliminare precum şi studenților facultății noastre pentru participare şi interes, în speranța că au învățat multe lucruri utile din această experiență.

participanti

Participanți la evenimentul demonstrativ Forwarder 2020. Toplița, Harghita, 29 mai 2019

masterazni

Masteranzii ing. Pop Andrei şi ing. Băşia Larisa susținuți de proiectul Forwarder 2020 în realizarea tezelor de disertație, montând senzori adiționali. Toplița, Harghita, 30 mai 2019