ERASMUS+ Euro Skills Trainer Register (ESTER) (01/09/2019 31/08.2022)

Universitatea Transilvania dina Brașov prin Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere este parteneră alături de universități, școli tehnice de profil și companii din domeniu din 8 țări (Slovacia, Republica Cehă, Letonia, Slovenia, România, Spania, Marea Britanie, Germania, și  Irlanda) în cadrul proiectului ERASMUS+Euro Skills Trainer Register (ESTER).

Universitatea Transilvania din Brașov este reprezentată de conf.dr.ing. Rudolf Derczeni (membru în grupul de management al proiectului) și prof.dr.ing. Răzvan Câmpu (membru în grupul tehnic al proiectului), cadre didactice titulare ale Departamentului de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre. Proiectul ESTER a fost conceput pentru a răspunde nevoilor formatorilor de competențe europene și organizațiilor de formare profesională sub coordonarea organizației ABA International cu sediul în Brno, Republica Cehă. Proiectul ESTER este axat pe activități cheie, cu risc ridicat de accidentare. Pentru a îmbunătății calitatea instruirii în formare, proiectul ESTER își propune să dezvolte și să promoveze cele mai bune practici, standarde și tehnici de instruire în rândul furnizorilor de formare profesională din Europa și nu numai.

Mai multe informații la:

https://aba-skills.com/

http://www.facebook.com/ABA.International.skills

https://www.facebook.com/ESTEREuroSkillsTrainerRegister/

Parteneri