Silvicultură

Departamentul de Silvicultură a fost înființat în octombrie 2011 în urma procesului de reorganizare a universității. Din acest departament fac parte cadre didactice specializate în domeniile:

 • Împăduriri, Politică şi stategie forestieră, Certificarea managementului forestier
 • Creşterea intensivă a vânatului, Trofee de vânat, Limnologie şi ichtiologie
 • Conservarea resurselor genetice forestiere
 • Genetică, Aplicații ale geneticii în silvicultură
 • Împăduriri şi culturi de interes cinegetic, Prelucrarea datelor experimentale
 • Botanică, Fiziologia plantelor, Conservarea biodiversității şi arii natural protejate
 • Fitogeografie şi fitosociologie, Ecologia şi cenologia plantelor indicatoare, Protecția mediului
 • Faună cinegetică, salmonicolă şi gestionarea populațiilor de interes cinegetic, Management cinegetic şi salmonicol, Etologie
 • Ornitologie, Creşterea intensivă a salmozilor, Conservarea faunei şi habitatelor, Dinamica ecosistemelor forestiere
 • Amenajarea fondurilor de vânătoare, Echipament cinegetic şi salmonicol, Administrarea fondurilor de vânătoare
 • Entomologie forestieră, Fitopatologie forestieră, Managementul integrat al dăunătorilor forestieri, Protecția lemnului
 • Silvicultură, Silvicultură specială, Silvicultură internațională, Dinamica ecosistemelor forestiere
 • Ameliorații silvice, Meteorologie şi climatologie forestieră, Modificări climatice globale şi consecințele acestora, Microclimatologie forestieră, Amenajarea complexă a bazinelor hidrografice
 • Ecologie, Ecologie forestieră
 • Dendrologie
 • Zoologie, Protecția pădurilor
 • Pedologie cu elemente de geologieşi geomorfologie, Soluri şi stațiuni forestiere, Strategii, programe şi metode de ameliorare a arborilor

Membrii Consiliului Departamentului Silvicultură

 • • Conf.dr.ing. Dan-Marian GUREAN – Director Departament
 • • Conf. dr. ing. Elena CIOCÎRLAN – Coordonator al Programului de studii Managementul ecosistemelor forestiere (masterat)
 • • Conf.dr.ing. Dan Traian IONESCU - Coordonator al programului de studii Cinegetică I.D. (licență)
  • Conf. dr. ing. Ioan DUTCĂ - responsabil calitate pe departament, Coordonatoar al Centrului de cercetare
  • Conf. dr. ing. Victor Dan PĂCURAR

Program audiențe:

Luni, 11.30 – 13.00
Înscrierile în audiență se fac cu programare prealabilă la secretariatul facultății.


Membrii Departamentului Silvicultură