Silvicultură

Departamentul de Silvicultură a fost înființat în octombrie 2011 în urma procesului de reorganizare a universității. Din acest departament fac parte cadre didactice specializate în domeniile:

 • Meteorologie și climatologie forestieră
 • Botanică Forestieră
 • Pedologie
 • Dendrologie
 • Împăduriri
 • Silvobiologie
 • Ecologie
 • Silvotehnică
 • Protecția pădurilor
 • Faună cinegetică și salmonicolă
 • Genetică și fiziologie forestieră

Membrii Consiliului Departamentului Silvicultură

 • • Conf. dr. ing. Dan Marian Gurean - Director
 • • Șef lucr. dr. ing. Elena Ciocîrlan- Coordonatorul centrului de cercetare
 • • Conf. dr. ing. Dan Traian Ionescu

Program audiențe:

Luni, 11.30 – 13.00
Înscrierile în audiență se fac cu programare prealabilă la secretariatul facultății.


Membrii Departamentului Silvicultură

 • • Prof. Univ. Abrudan Ioan Vasile – Rector
 • • Șef lucr. Univ. Codrean Codrin Leonid
 • • Prof. Univ. Curtu Alexandru Lucian – Decan
 • • Șef lucr. Univ. Dutca Ioan
 • • Conf. Univ. Gurean Dan Marian – Director departament
 • • Conf. Univ. Indreica Victor Adrian
 • • Prof. Univ. Ionescu Ovidiu – Prodecan
 • • Șef lucr. Univ. Iordache Daniel
 • • Șef lucr. Univ. Isaia Gabriela Aurora
 • • Prof. Univ. Nicolescu Valeriu Norocel
 • • Prof. Univ. Sparchez Gheorghe
 • • Conf. Univ. Stancioiu Petru Tudor