Decesul domnului profesor Aurel RUSU

b 8

Vă anunțăm cu profundă durere trecerea în neființă în data de 30 noiembrie 2020, la vârsta de 103 ani, a domnului profesor dr. ing. Aurel Rusu, decan de vârstă al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere.

Domnul profesor Rusu s-a născut la 9 iunie 1917 în localitatea Bărboşi, județul Mureş, fiind cel de al 12-lea copil al învățătorului Andrei Rusu. În anul 1940 a absolvit Facultatea de Silvicultură din cadrul Politehnicii Bucureşti iar în anul 1941, în calitate de șef serviciu la Institutul Aerofotogrametric Bucureşti, a pus bazele unei echipe de operatori fotogrammetrici. În anul 1942 participă pe frontul de răsărit, în Caucaz, în grad de ofițer, la preluarea imaginilor şi la elaborarea documentațiilor fotogrammetrice solicitate de armată. Din 1946 a lucrat la Direcția Cadastrului, iar în anul 1949 a fost transferat la Serviciul Cadastral al Sfatului Popular Braşov.

Din toamna anului 1949 se dedică învățământului superior, activând ca profesor la Facultatea de Silvicultură din Braşov. În anul 1955 a elaborat Tratatul de topografie, primul curs universitar de topografie din ţțara noastră. A fost ales decan al Facultății de Silvicultură (1972–1976) şi membru în Senatul Universității, funcții pe care le-a onorat şi îndeplinit cu profesionalism. Rezultatele deosebite obținute pe parcursul carierei în producție, cercetare şi învățământ au condus la alegerea domniei sale, în anul 1991, ca membru corespondent al Academiei de Ştiințe Agricole şi Silvice, iar din 1994 ca membru titular. De asemenea, este şi membru de onoare al Societății Române de Fotogrammetrie şi Teledetecție.

Domnul profesor Rusu a fost un creator de școală, un om de înaltă ținută profesională și morală, fiind iubit și respectat de studenți și colegi.

Înmormântarea va avea loc vineri 4 decembrie la Cluj-Napoca, oraș în care domnul profesor și-a petrecut ultimii ani din viață.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!