O nouă colaborare în pădurile private de la Bunești-Argeș

În continuarea colaborării începute în octombrie 2020, odată cu lansarea proiectului „Habitatul silvantropic”, colegi din facultatea noastră (Roxana-Mihaela Siladi, Radu Tampa și Valeriu-Norocel Nicolescu), alături de doi absolvenți (licență și masterat) - Mihai Petrescu-Puică și Manole Gemănaru - din promoții recente ale facultății, precum și de personal de teren al Ocolului silvic Mușătești, au participat la lucrări de punere în valoare-rărituri, pe cca 10 ha, într-un amestec de foioase (fag-gorun-carpen) din pădurile Guran de la Bunești-Argeș.

S-a constatat și cu acest prilej legătura obligatorie dintre teoria și practica silvică, prin care se validează cunoștințele predate studenților noștri, precum și rolul pe care facultatea noastră trebuie să îl joace în formarea continuă a personalului de la unități silvice de stat și private din țară.

Lucrarea realizată la Bunești este o continuare firească a celor de cercetare sau demonstrative la care participă personal și studenți ai facultății noastre în păduri private din țară de peste zece ani: Bucov-Argeș (pădurile Sturza), Gornești-Mureș (pădurile Teleki), Hodod-Satu Mare (pădurile Degenfeld), Zăbala-Covasna (pădurile Mikes) etc.

bunesti1

Echipa de puneri în valoare-rărituri de la Bunești (Foto P. Guran)

bunesti2

Arbore de viitor (gorun) în arboretul parcurs cu rărituri de la Bunești (foto V.N. Nicolescu)