O săptămână din viața studenților Facultății de Silvicultură și exploatări forestiere: practica la disciplina Împăduriri

5-9 aprilie 2021

Activitățile specifice împăduriri terenurilor forestiere sunt activități importante pentru domeniul forestier, fiind esențiale în asigurarea resursei regenerabile lemnoase. În fiecare an, studenții anului III din cadrul Facultății de Silvicultură și exploatări forestiere participă la lucrări de împăduriri alături de partenerii economici din domeniul silvic.

Anul acesta, tradiționala practică s-a desfășurat în perioada 5-9 aprilie fiind desfășurată cu sprijinul partenerilor noștri, atât administrații private de fond forestier (Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. (Brașov), Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului Zărnești R.A., Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A. și Ocolul Silvic Ciucaș R.A. (Tărlungeni) cât și administrații de stat (Ocolul Silvic Mâneciu (Prahova) și Ocolul Silvic Sudrigiu (Bihor) din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva). Baza didactică Sânpetru a Universității Transilvania a fost o altă locație aleasă pentru a desfășura lucrări practice.

Pe parcursul perioadei de practică, grupele de studenți au participat la activitățile planificate în diferite locații sub atenta coordonarea cadrelor didactice ale facultății.

În cifre, au fost implicați, pe grupe, 73 de studenți din cadrul specializărilor Silvicultură și Exploatări forestiere coordonați de 8 cadre didactice. Cu pasiune și hărnicie, s-au plantat peste 8.000 puieți și s-au realizat lucrări în pepinierele partenerilor menționați. Pe parcursul activităților, reprezentanții partenerilor au transmis informații practice utile în formarea studenților.

Mai jos vă prezentăm câteva activități sugestive la care au participat studenții Facultății de Silvicultură și exploatări forestiere, definitorii pentru întemeierea unor păduri pentru viitoarele generații:

1. Instalarea plantajului de molid în cadrul Ocolul Silvic Sudrigiu (Bihor) din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA - un proiect coordonat de Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere din Brașov

1.SUDRIGIU 1    2.SUDRIGIU 2

Pentru crearea unei resurse genetice valoroase, pe cele 7 ha s-au plantat aproximativ 3000 de puieți de molid care au fost altoiți la baza didactică Sânpetru. Cadrele didactice coordonatoare ale acestei activități au fost: Prof. dr. ing. Alexandru Lucian Curtu (decanul facultății) și prof. dr. ing. Neculae Șofletea.

2. Împăduriri pe Dealul Melcilor (Municipiul Brașov)

3.DEALUL MELCILOR 1    5.DEALUL MELCILOR 3    4.DEALUL MELCILOR 2

6.DEALUL MELCILOR 4

Colaborarea cu RPLP Kronstadt R.A., administratorul pădurilor municipiului Brașov, a constat în împădurirea suprafeței de teren de lângă turnul de apă al orașului (categoria de teren pășune împădurită). Aici, studenții noștri au plantat 1500 de puieți de pin silvestru. Activitatea a fost coordonată de șef lucr. dr. ing. Ioan Dutcă.

3. Activități de îngrijire a puieților în pepiniera Tărlungeni

7. TARLUNGENI 1   8.TARLUNGENI 2

Colaborarea cu RPLP Ciucaș (Tărlungeni) a constat în efectuarea unor activități pregătitoare a lucrărilor de împădurire. În pepiniera de la Tărlungeni, studenții au efectuat lucrări de scoatere a puieților din câmpul pepinierei și pregătirea lor pentru transportul în șantierele de împădurit. Activitatea a fost coordonată de Conf. dr. ing. Dinulică Florin.

4. Împădurirea unui teren din fondul forestier, la Zărnești

9.ZARNESTI 1   10.ZARNESTI 2

11.ZARNESTI 3

Împreună cu reprezentanții RPLP Pădurea Craiului R.A. Zărnești, studenții noștri au plantat aproximativ 1200 de puieți din speciile Molid și Paltin de munte sub coordonarea doamnei cercetător dr. ing. Cristina Văcălie și drd. ing. Nicolae Talpă.

5. Activități la baza didactică Sânpetru

12. SANPETRU 1   13.SANPETRU 2

14.SANPETRU 3

Pe lângă activitățile de întreținere a puieților existenți la baza didactică, studenții silvici împreună cu studenții de la Facultatea de Alimentație și turism au participat la înființarea unei livezi de pomi fructiferi. S-au plantat 150 de pomi fructiferi pe terasele bazei didactice. Activitățile au fost coordonate de conf. dr. ing. Florin Hălălișan (prodecanul Facultății de Silvicultură) și prof. dr. ing. Vasile Pădureanu (Facultatea de Alimentație și Turism).

6. O zi frumoasă la RPLP Măieruș R.A.

15.MAIERUS 1

16.MAIERUS 2    17.MAIERUS 3    18.MAIERUS 4

Pe o vreme frumoasă, studenții noștri au plantat aproximativ 1000 puieți de Gorun într-un șantier de împădurit de pe Valea Bogății (în raza RPLP Măieruș R.A.). Activitatea a fost coordonată de șef lucr. dr. ing. Camelia Mușat.

7. Implicare și dăruire la Cheia (Ocolul Silvic Mâneciu-RNP Romsilva)

19.CHEIA 1   20.CHEIA 2

În februarie 2020, lângă localitatea Cheia (Prahova, ocolul Silvic Mâneciu) a avut loc o doborâtură masivă a arborilor datorată vântului care a suflat cu peste 200 km/oră. Aproape 80 hectare de pădure (specia Molid) au fost afectate de acest vânt, peisajul imaginilor amintind calamitatea ce a avut loc. Studenții Facultății de Silvicultură și exploatări forestiere au participat la împăduriri în acest șantier fiind plantați aproximativ 1200 de puieți. Activitățile au fost coordonate de prof dr. ing. Victor Păcurar și conf. dr. ing. Florin Hălălișan.

Partenerilor noștri le mulțumim pentru suportul acordat în efectuarea activităților practice utile în formarea studenților noștri ca viitori ingineri silvici. Fie că este vorba de administrații private sau administrații de stat de fond forestier, studenții silvici din cadrul Facultății de Silvicultură și exploatări din Brașov vor fi alături de partenerii noștri participând activ și la viitoarelor activități.