Burse HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER

Compania Holzindustrie Schweighofer va oferi 5 burse studenților Facultății de Silvicultură și exploatări forestiere, câte două pentru anii de studiu III și IV licență respectiv una pentru anul de studiu I master. Bursele au valoarea de 800 lei pe lună și se acordă pentru anul universitar 2018-2019 (10 luni = 8000 lei / bursier).

Eligibilitate

Pot participa la concurs studenții facultăţii din anii III și IV licenţă respectiv I master, indiferent de programul de studii la care sunt afiliați. Beneficiarii burselor trebuie să fie studenţi ai facultăţii în anul universitar în care beneficiază de această bursă. Concursul se desfășoară în limba română și bibliografia concursului este disponibilă în limba română.

Probe de concurs

Acordarea burselor se face în urma unui concurs care va avea loc în data de 14 decembrie 2018, începând cu ora 8.00, la sediul facultății, Șirul Beethoven nr. 1, Brașov. Acesta va consta din două probe, una teoretică și una practică.

Proba teoretică (totalizând 100 de puncte) constă într-un test grilă cu 50 de întrebări, fiecare cu cinci variante de răspuns, între care una singură corectă.Disciplinele de concurs pentru această probă sunt:

-Produse forestiere și studiul lemnului;

-Dendrometrie;

-Tehnologia exploatării lemnului.

Tematica pentru proba teoretică este:

PRODUSE FORESTIERE ŞI STUDIUL LEMNULUI

Bibliografie:

Beldeanu, E., 2008: PRODUSE FORESTIERE. Ed. Universității Transilvania, Brașov.

Tematică:

Proprietăţile lemnului: pag. 139-185, 206-223. Valorificarea lemnului: pag. 247-263.

DENDROMETRIE

Bibliografie:

Giurgiu V., Decei I., Drăghiciu D., 2004: METODE ŞI TABELE DENDROMETRICE, Ed. Ceres, Bucureşti, 575 p.

Leahu I., 1994: DENDROMETRIE, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 374 p.

Tematică:

Repartiția volumului pe principalele părți componente ale arborelui (Giurgiu et al., 2004, pp. 28-29);

Cubarea pieselor de lemn rotund (Giurgiu et al., 2004, pp. 69-71);

Cubarea lemnului stivuit (Giurgiu et al., 2004, pp. 71-72; Leahu, 1994, pp. 77-85);

Cubarea sortimentelor de forme neregulate (Leahu, 1994, pp. 85-88);

Cubajul lemnului prelucrat (Leahu, 1994, pp. 88-89);

Măsurarea volumului total (suprateran) pe componente și pe sortimente (Giurgiu et al., 2004, pp. 92-99).

TEHNOLOGIA EXPLOATARII LEMNULUI

Bibliografie:

Oprea, I., 2008: TEHNOLOGIA EXPLOATARII LEMNULUI. Ed. Universității Transilvania, Brașov.

Tematică:

Lucrări în centrele de sortare și preindustrializare a lemnului: pag. 206-208, 213-221.

Bibliografia este disponibilă la Biblioteca UTBv cel puţin la secţia Acces liber la raft.

Proba practică (totalizând 100 de puncte) va consta din recunoașterea speciilor forestiere la patru eșantioane, două epruvete din lemn masiv și două furnire, cu punctaje egale - 25 de puncte pentru recunoașterea corectă a fiecărui eșantion. La proba practică vor intra numai primii 10 concurenți în ordinea descrescătoare a rezultatelor de la proba teoretică din fiecare an de studii eligibil pentru concurs. Fiecare concurent va primi setul de eșantioane pe care l-a tras la sorți. Fiecare concurent va avea la dispoziție 4 minute pentru această probă, care sunt cronometrate. Rezolvarea corectă a fiecărui set și rezultatele individuale ale concurenților se afișează după încheierea acestei probe.Materialul pentru susținerea Probei practice a concursului Burselor HOLZINDRUSTRIE SCHWEIGHOFER

Nr.crt.

Esența comercială

Denumirea științifică a speciilor

Tip eșantion

Rondele

Furnire

1

Molid

Picea sp.

+

+

2

Brad

Abies sp.

+

 

3

Larice

Larix sp.

+

 

4

Pin silvestru

Pinus sylvestris L.

+

+

5

Pin negru

Pinus nigra Arn.

+

 

6

Tisă

Taxus baccata L.

+

 

7

Duglas

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco

+

 

8

Stejar

Quercus robur L.+Quercus petraea (Matt) Liebl.

+

+

9

Cer

Quercus cerris L.

+

 

10

Stejar roșu

Quercus rubra L.

+

 

11

Frasin

Fraxinus excelsior L.

+

+

12

Paltin de munte

Acer pseudoplatanus L.

+

+

13

Castan bun

Castanea sativa Mill.

+

 

14

Salcâm

Robinia pseudacacia L.

+

 

15

Fag

Fagus sylvatica L.

+

+

16

Ulm

Ulmus sp.

+

 

17

Nuc

Juglans regia L.

+

+

18

Cireș

Prunus avium L.

+

+

19

Mesteacăn

Betula sp.

+

+

20

Plop

Populus sp.

+

+

21

Anin

Alnus sp.

+

+

22

Tei

Tilia sp.

+

+

23

Carpen

Carpinus betulus L.

+

 

24

Sorb

Sorbus torminalis (L.) Cr.

+

 

25

Scoruș

Sorbus aucuparia L.

+

 

26

Salcie albă

Salix alba L.

+

 

27

Eucalipt

Eucalyptus sp.

 

+

28

Zebrano

Microberlinia sp.

 

+

29

Sapele

Entandrophragma sp.

 

+

30

Acajou

Khaya sp.

 

+

Material bibliografic pentru proba practică:

Cheia de identificare macroscopică a lemnului din lucrarea Produse forestiere și studiul lemnului - autor Beldeanu, E.C. (1999), Ed. Univ. Transilvania, pag. 118-125.

Contestații. Rezultatul probei teoretice se poate contesta. Contestațiile pentru proba practică se primesc, după afișarea rezultatelor, de comisia formată din următoarele cadre didactice: Prof.dr.ing. Stelian Alexandru Borz (președinte), Conf.dr.ing. Florin Dinulică şi Conf.dr.ing. Maria Magdalena Vasilescu (membri).


Calendarul pregătirii și desfășurării concursului:

27.11.2018: Afișarea anunțului;

28.11.2018-12.12.2018: Înscrieri la Secretariatul facultăţii între orele 13-15.

11.12.-13.12.2018: Studierea materialului pentru pregătirea probei teoretice, sala S23, între orele 10-15.

14.12.2018: Prezentarea companiei sponsor, SII1, ora 8.

14.12.2018: Desfășurarea probei teoretice, SII1, orele 9-10.

14.12.2018: Corectarea lucrărilor probei teoretice, orele 10-11.

14.12.2018: Afișarea rezultatelor probei teoretice, ora 11.

14.12.2018: Începerea probei practice.

14.12.2018: Afișarea rezultatelor finale, în funcție de durata probei practice.

14.12.2018: Festivitatea de premiere, SP1, în funcție de afișarea rezultatelor finale.

Persoană de contact: Prof.dr.ing. Stelian Alexandru BORZ

Prodecan cu studenţi și legătura cu mediul socio-economic.

Tel: 0742042455

e-mail la adresa: stelian.borz@unitbv.ro