ANUNȚ IMPORTANT

In BCA de astăzi 12.03.2020 s-a aprobat cu unanimitate de voturi următorul punct:

„Ca măsură de prevenire a răspândirii coronaviruslui, în perioada 12–29.03.2020, Universitatea Transilvania din Brașov informează că vor fi suspendate activitățile specifice de relații cu publicul. Petițiile sau alte solicitări pot fi transmise în această perioadă, telefonic/fax sau folosind serviciile poștale/email, folosind datele de contact de pe pagina de internet a universității/ facultăților, disponibile pe site-ul universității: www.unitbv.ro” 

Hotărârea Consiliului de Administrație Nr. 01/11.03.2020 poate fi consultată aici.

Pentru a limita riscul cu infecție COVID_19 și în conformitate cu recomandările Consiliului Național al Rectorilor, Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Brașov hotărește:

  1. suspendarea tuturor activităților față în față cu studenții în perioada 12 - 29.03.2020;
  2. programul de lucru cu publicul, la decanate, servicii și rectorat este zilnic, între orele 1200  - 1400.