În atenția studenților care studiază în regim cu taxă de școlarizare

Conform HCA Nr. 02 din 13 martie 2020 - Se prelungește termenul limită pentru plata taxelor de școlarizare până la 30.04.2020.