În atenția studenților anului I - Cinegetică ID

 Activitățile disciplinelor de limbi străine (engleză, franceză) pentru ambele grupe, se vor desfășura in zilele programate intre orele 12,00 -14,00.