În atenția studenților de la licență și master - învățământ cu frecvență

Activitățile didactice aferente semestrului II (an univ. 2020/2021) vor începe în data de 22 februarie 2021, derulându-se astfel:
 
ciclul de licență: Lucrările practice/laboratoarele/seminariile: față în față (cu prezență fizică) + cursurile: online;
 
ciclul de masterat: Lucrările practice/laboratoarele/seminariile: față în față (cu prezență fizică)+ cursurile: față în față (cu prezență fizică) (Hotărârea Consiliului Facultății privind modul de derulare al activităților didactice la ciclul de masterat se regăsește la link-ul:https://silvic.unitbv.ro/ro/despre/hot%C4%83r%C3%A2ri-ale-consiliului-facult%C4%83%C8%9Bii.html).
 
Toate activitățile didactice se vor desfășura conform orarului, care se va regăsi pe site-ul facultății (secțiunea Orar), în perioada următoare.
 
De asemenea, toate activitățile didactice cu prezență fizică se vor desfășura respectând toate normele sanitare în vigoare privind reducerea riscului de infectare cu virusul SARS-COV-2.