Orar

Semestrul I

Anul universitar 2020 - 2021

Licență

Silvicultură / exploatări forestiere / cinegetică (IF) - anul I, II, III, IV     

Măsurători terestre și cadastru - anul I, II, III, IV     

Cinegetică (I.D.)

 
În atenția studenților anului I - Cinegetică ID
 
Activitățile disciplinelor de limbi străine (engleză, franceză) pentru ambele grupe, se vor desfășura in zilele programate intre orele 12,00 -14,00.
 

Activitate didactică on-line la disciplina Educație fizică și sport

Referitor la trecerea în totalitate a activităților didactice on-line, în urma ședinței din Consiliul facultății noastre s-au hotărât următoarele:

1. Toate pachetele de excursii programate vor trece pe platforma e-learning ca resurse exact la ora și data stabilite, începând cu 29.10.2020 și se vor transforma în activități practice utilizând camera video (Sunt necesare: echipament sportiv, spațiu adecvat 2/2m/pers).
2. Excursiile programate miercuri, 28.10.2020 vor fi replanificate cu acordul studenților și a cadrului didactic.
3. Pachetele de excursii se vor completa cu alte resurse realizate exclusiv on-line.
4. Pentru studenții care s-au înscris la disciplinele ȘAH și SCHI datele programate inițial rămân momentan în vigoare.

În atenția studenților din anii I și II , ciclul I - studii universitare de licență

Informații privind disciplina Educație fizică și sport sunt disponibile la https://sport.unitbv.ro/studenti/sport-pt-celelalte-facultati.html

 

Masterat

MEF / MSTEF / SM