Orar

Semestrul I

Anul universitar 2022 - 2023

Licență

 
Informațiile specifice disciplinei Educație fizică și sport, sunt disponibile la:   https://sport.unitbv.ro/ro/studenti/sport-pt-celelalte-facultati.html
 

 Eventualele transferuri între limbile străine se vor face, pâna la 1 noiembrie, doar cu schimb între studenți din aceeași specializare și numai cu ajutorul cadrelor didactice de la limbile straine în cauză, fără implicarea secretariatului!

 Repartizarea s-a realizat în funcție de opiune și de medie.
 

Silvicultură / exploatări forestiere / cinegetică (IF) - anul I, II, III, IV     

Măsurători terestre și cadastru - anul I, II, III, IV

Cinegetică (I.D.)

 Masterat

MEF / MSTEF / SM

DPPD SEM I

DPPD