În atenția studenților cu examen creditat/diferență, la disiciplina de Educație fizică și sport - sem. II an universitar 2019/2020

Informații privind procedura de evaluare a studenților, la disciplina Educație fizică și sport, pot fi consultate aici.