Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 

ALOCAREA FONDULUI DE BURSE

La Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere bursele au fost alocate în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor. Suma alocată facultăţii a fost repartizată pe programe de studii, iar încadrul fiecărui program pe ani de studii.
La programul de studii – Silvicultură – s-au acordat:
- 1 bursă de merit,
- 101 burse de studiu,
- 37 burse sociale

La programul - Măsurători terestre şi cadastru – s-au acordat:
- 3 burse merit,
- 43 burse de studiu,
- 10 burse sociale

La programul de Masterat MEF SI MSTEF, s-au acordat:
- 1 bursă de merit,
- 40 burse de studiu,
- 15 burse sociale

În totalitate s-au acordat:
- 5 burse de merit,
- 184 burse de studiu,
- 62 burse sociale.

În total au fost alocate 251 de burse utilizându-se integral fondul de burse alocat facultăţii.

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.