Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL - Anul universitar 2019-2020

Studenții a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) un venit net lunar mediu mai mare decat salariul minim net pe economie, respectiv 1263 lei/membru de familie, pot depune cerere în vederea obținerii bursei de ajutor social.

Se pot descărca de aici documentele referitoare la 

                acte 

               cerere bursă socială

Actele  se depun la decanatul (secretariatul) facultății în perioada 7-15 octombrie 2019, între orele 12.00-15.00.

ALOCAREA FONDULUI DE BURSE

La Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere bursele sunt alocate în conformitate cu Regulamentul privind acordare de burse și alte forme de sprijin material, aprobat în ședința Senatului universității. Suma alocată facultății este repartizată pe programe de studii, iar, în cadrul fiecărui program, pe ani de studii.