Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL - Anul universitar 2018-2019

Studenții a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) un venit net lunar mediu mai mare decat salariul minim net pe economie, respectiv 1112 lei/membru de familie, pot depune cerere în vederea obținerii bursei de ajutor social

Se pot descărca de aici documentele referitoare la 

 acte 

 cererea.

ALOCAREA FONDULUI DE BURSE

La Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere bursele au fost alocate în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor. Suma alocată facultăţii a fost repartizată pe programe de studii, iar încadrul fiecărui program pe ani de studii.
La programul de studii – Silvicultură – s-au acordat:
- 1 bursă de merit,
- 101 burse de studiu,
- 37 burse sociale

La programul - Măsurători terestre şi cadastru – s-au acordat:
- 3 burse merit,
- 43 burse de studiu,
- 10 burse sociale

La programul de Masterat MEF SI MSTEF, s-au acordat:
- 1 bursă de merit,
- 40 burse de studiu,
- 15 burse sociale

În totalitate s-au acordat:
- 5 burse de merit,
- 184 burse de studiu,
- 62 burse sociale.

În total au fost alocate 251 de burse utilizându-se integral fondul de burse alocat facultăţii.

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.