Orar

Semestrul I

Anul universitar 2020 - 2021

Licență

Silvicultură / exploatări forestiere / cinegetică (IF) - anul I, II, III, IV     

Măsurători terestre și cadastru - anul I, II, III, IV     

Cinegetică (I.D.)

În atenția studenților din anii I și II , ciclul I - studii universitare de licență

Informații privind disciplina Educație fizică și sport sunt disponibile la https://sport.unitbv.ro/studenti/sport-pt-celelalte-facultati.html

 

Masterat

MEF / MSTEF / SM