SESIUNE SUPLIMENTARĂ

(anii I, II, III licență, respectiv anul I master)


ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI FACULTĂȚII DIN DATA DE 19.09.2019 S-A APROBAT ORGANIZAREA

UNEI SESIUNI SUPLIMENTARE ÎN PERIOADA 21 - 23 SEPTEMBRIE 2019.

  STUDENȚII, CARE SE PREZINTĂ ÎN ACESTĂ SESIUNE, VOR ACHITA TAXA DE 50 LEI/DISCIPLINĂ ȘI VOR PREZENTA CHITANȚA  CADRULUI DIDACTIC.

Programare sesiune suplimentară - septembrie 2019

Examenul susținut la domnul prof. Cătălin PETRIȚAN va avea loc în data de 23.09.2019 ora 8.00 sala TI7.

 

Sesiune de restanțe 26.08-08.09.2019

 Anunț important - sesiune specială ani terminali

Licență

Restanțe Silvicultură

 Restanțe Exploatări forestiere

Restanțe Măsurători terestre și cadastru

 Masterat

 Restanțe M.E.F.

Restanțe M.S.T.E.F.

MODIFICARI

Examenele susținute la dl. prof. CHIȚEA GHEORGHE vor avea loc în corpul T, în aceleași date și la același ore.

Botanica + Fiziologia plantelor + Fitogeografie şifitosociologie + Conservarea biodiv. şi arii protejate (prof. GUREAN DAN şi INDREICA ADRIAN) - 05.09.02019 ora 10.00 sala SII1

 Anatomia vertebratelor + Patologia faunei sălbatice (Prof.PUCHEANU GHEORGHE) – 04.09.2019 şi 05.09.2019 ora 15.30 sala RP6

Limba engleză - (ID)- (Prof. SASU LAURA) – 05.09.2019 şi07.09.2019 ora 10.00 sala NI11

 Biochimie (Prof. DUMITRESCU L şi Şef lucr. MANCIULEA I) – 05.09.2019 şi 06.09.2019 ora 8.00 sala FP3

 Analiză matematică (Prof. MICULESCU RADU) – 05.09.2019 şi 06.09.2019 ora 16.00 corp P

Rețele de drumuri forestiere (Prof. OLTEANU NICOLAE) – 27.08.2019 şi 29.08.2019 ora 10.00 sala SI2

Etică şi integritate academică + Reglemantări forest. şi de mediu (Conf. MARINESCU VIOREL) – 30.08.2019 ora 18.00 sala SP4 şi 31.08.2019 ora 10.00 sala SP4

Sesiune de Reexaminări 09.09-11.09.2019

 LICENȚĂ

Reexaminări Silvicultură

Reexaminări Exploatări forestiere

Reexaminări Măsurători terestre și cadastru

MASTERAT

Reexaminări M.E.F.

Reexaminări M.S.T.E.F.

Reexaminări S.M.

MODIFICĂRI

Examenele la Împăduriri I - I.D., Împăduriri I+II - ZI vor avea loc în data de 11.09.2019 ora 9.00 sala SI4

Examenele susținute la dl. prof. SPÂRCHEZ GHEORGHE, din data de 10.09.2019, vor avea loc de la ora 8.00

Dendrologie I+ II +Genetică –(ID) (Prof.ŞOFLETEA NECULAE şi ing. CIOCÂRLAN ELENA) – 11.09.2019 ora 8.00 sala SII1

Anatomia vertebratelor + Patologia faunei sălbatice (Prof.PUCHEANU GHEORGHE) – 09.09.2019 ora 8.30 sala RI4

Biochimie (Prof. DUMITRESCU L şi Şef lucr. MANCIULEA I) – 10.09.2019 ora 8.00 sala FP3

Analiză matematică (Prof. MICULESCU RADU) – 09.09.2019 ora 16.00 corp P

Educație fizică şi sport (Lect. MÂNDRESCU V) – 12.09.2019 ora 9.00 sala COL2

Matematici speciale (Prof. TÂRNOVEANU M) – 11.09.2019 ora11.00 corp P

Sesiune de Amânări Medicale 16.09-18.09.2019

STUNDENȚII DIN ANII TERMINALI NU AU DREPTUL SĂ SE PREZINTE ÎN ACEASTĂ SESIUNE.

 LICENȚĂ

Amânări medicale Silvicultură

Amânări medicale Exploatări forestiere

Amânări medicale Măsurători terestre și cadastru

MASTERAT

Amânări medicale M.E.F.

Amânări medicale M.S.T.E.F.

Amânări medicale S.M.