O alta practică de Silvicultură în pădurile Sturza, iulie 2020

Colaborarea excelentă dintre facultatea noastră și fiz. Andrei Sturza, proprietar a cca 150 ha de pădure la Bucov-Argeș, a fost continuată recent (10-12 iulie), prin participarea studentelor Gabriela-Elena Stan și Ancuța Pîntea, alături de prof. dr. ing. Valeriu-Norocel Nicolescu, la diverse lucrări de îngrijire și conducere, incluse în borderoul anului 2020.

Acestea s-au desfășurat în cadrul practicii de Silvicultură a programului de studii Silvicultură și au constat din (i) alegerea și însemnarea „potențialilor” arbori de viitor într-un arboret tânăr de foioase amestecate, parcurs cu lucrări de curățiri, precum și din (ii) punerea în valoare (rărituri) într-un gorunet amestecat matur în curs de transformare spre codru neregulat, o noutate pentru silvicultura din România.

1

Alegerea și însemnarea „potențialilor” arbori de viitor într-arboret parcurs cu lucrări de curățiri

2

Fiz. Andrei Sturza, alături de studenții Gabriela Stan (stânga) și Ancuța Pîntea

 

ERASMUS+ Euro Skills Trainer Register (ESTER) (01/09/2019 31/08.2022)

Universitatea Transilvania dina Brașov prin Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere este parteneră alături de universități, școli tehnice de profil și companii din domeniu din 8 țări (Slovacia, Republica Cehă, Letonia, Slovenia, România, Spania, Marea Britanie, Germania, și  Irlanda) în cadrul proiectului ERASMUS+Euro Skills Trainer Register (ESTER).Universitatea Transilvania din Brașov este reprezentată de conf.dr.ing. Rudolf Derczeni (membru în grupul de management al proiectului) și prof.dr.ing. Răzvan Câmpu (membru în grupul tehnic al proiectului), cadre didactice titulare ale Departamentului de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre. Proiectul ESTER a fost conceput pentru a răspunde nevoilor formatorilor de competențe europene și organizațiilor de formare profesională sub coordonarea organizației ABA International cu sediul în Brno, Republica Cehă. Proiectul ESTER este axat pe activități cheie, cu risc ridicat de accidentare. Pentru a îmbunătății calitatea instruirii în formare, proiectul ESTER își propune să dezvolte și să promoveze cele mai bune practici, standarde și tehnici de instruire în rândul furnizorilor de formare profesională din Europa și nu numai.

Mai multe informații la:

https://aba-skills.com/

http://www.facebook.com/ABA.International.skills

https://www.facebook.com/ESTEREuroSkillsTrainerRegister/

Parteneri:

aba skills arb arborists  baumpf cca erasmus institute isaakk mendelovanarodne  nwfs postojna3

Programul MSc European Forestry acreditat conform European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes

Programul MSc European Forestry, coordonat de un consorțiu de șase universități europene din care face parte și Universitatea Transilvania din Brașov prin Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere, a fost acreditat de Agenția germană de asigurarea calității AQAS.

https://www3.uef.fi/en/web/mdp-europeanforestry 

MSc European Forestry este primul program de masterat de tip Joint/Double Degree oferit de un consorțiu de universități din care face parte o universitate din România care este acreditat conform European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes.

https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/

Untitled