ERASMUS+ Euro Skills Trainer Register (ESTER) (01/09/2019 31/08.2022)

Universitatea Transilvania dina Brașov prin Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere este parteneră alături de universități, școli tehnice de profil și companii din domeniu din 8 țări (Slovacia, Republica Cehă, Letonia, Slovenia, România, Spania, Marea Britanie, Germania, și  Irlanda) în cadrul proiectului ERASMUS+Euro Skills Trainer Register (ESTER).Universitatea Transilvania din Brașov este reprezentată de conf.dr.ing. Rudolf Derczeni (membru în grupul de management al proiectului) și prof.dr.ing. Răzvan Câmpu (membru în grupul tehnic al proiectului), cadre didactice titulare ale Departamentului de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre. Proiectul ESTER a fost conceput pentru a răspunde nevoilor formatorilor de competențe europene și organizațiilor de formare profesională sub coordonarea organizației ABA International cu sediul în Brno, Republica Cehă. Proiectul ESTER este axat pe activități cheie, cu risc ridicat de accidentare. Pentru a îmbunătății calitatea instruirii în formare, proiectul ESTER își propune să dezvolte și să promoveze cele mai bune practici, standarde și tehnici de instruire în rândul furnizorilor de formare profesională din Europa și nu numai.

Mai multe informații la:

https://aba-skills.com/

http://www.facebook.com/ABA.International.skills

https://www.facebook.com/ESTEREuroSkillsTrainerRegister/

Parteneri:

aba skills arb arborists  baumpf cca erasmus institute isaakk mendelovanarodne  nwfs postojna3

Programul MSc European Forestry acreditat conform European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes

Programul MSc European Forestry, coordonat de un consorțiu de șase universități europene din care face parte și Universitatea Transilvania din Brașov prin Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere, a fost acreditat de Agenția germană de asigurarea calității AQAS.

https://www3.uef.fi/en/web/mdp-europeanforestry 

MSc European Forestry este primul program de masterat de tip Joint/Double Degree oferit de un consorțiu de universități din care face parte o universitate din România care este acreditat conform European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes.

https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/

Untitled

ANUNȚ IMPORTANT

In BCA de astăzi 12.03.2020 s-a aprobat cu unanimitate de voturi următorul punct:

„Ca măsură de prevenire a răspândirii coronaviruslui, în perioada 12–29.03.2020, Universitatea Transilvania din Brașov informează că vor fi suspendate activitățile specifice de relații cu publicul. Petițiile sau alte solicitări pot fi transmise în această perioadă, telefonic/fax sau folosind serviciile poștale/email, folosind datele de contact de pe pagina de internet a universității/ facultăților, disponibile pe site-ul universității: www.unitbv.ro” 

Hotărârea Consiliului de Administrație Nr. 01/11.03.2020 poate fi consultată aici.

Pentru a limita riscul cu infecție COVID_19 și în conformitate cu recomandările Consiliului Național al Rectorilor, Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Brașov hotărește:

  1. suspendarea tuturor activităților față în față cu studenții în perioada 12 - 29.03.2020;
  2. programul de lucru cu publicul, la decanate, servicii și rectorat este zilnic, între orele 1200  - 1400.