FORWARDER 2020 - Întâlnire de proiect, eveniment de demonstrare şi teste de teren privind performanțele operaționale ale prototipului cu cabină suspendată şi transmisie modificată

În perioada 27-31 mai 2019, Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere a organizat alături de S.C. Treforex S.R.L., la Topliţa, ultimul eveniment demonstrativ legat de dezvoltarea unor prototipuri inovative de forwardere. Evenimentul a avut loc cu ocazia penultimei întâlniri de proiect, facilitând şi testarea în condiții operaționale experimentale a unui prototip ce integrează o cabină suspendată pentru asigurarea confortului operatorului şi reducerea nivelului de expunere la vibrații

Detalii
O conferință IUFRO la Cracovia-Polonia

În perioada 28-30 mai 2019, Universitatea de Agricultură din superbul oraș polonez Cracovia a găzduit lucrările conferinței Abies 2019 Prospects for fir management in a changeable environment. The 50th anniversary of Abies IUFRO unit, organizat sub auspiciile grupului de lucru IUFRO 1.01.09 Ecology and Silviculture of Fir.

Detalii
Excursie de studii în Maramureș

 

În perioada 22-25 mai 2019, 95 de studenți din anul I de la specializările Silvicultură și Măsurători terestre și cadastru, împreună cu cinci cadre didactice, au efectuat o excursie de studii în Maramureș.Programul vizitei, elaborat de către colegii din Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, a cuprins deplasări pe Valea Vaserului, în păduri administrate de Direcția silvică Maramureș, și în Parcul național Munții Rodnei. Pe parcursul vizitei s-au prezentat și discutat aspecte privind gestionarea pădurilor, cadastrul forestier și conservarea biodiversității.

Detalii
Întâlnire între studenții facultății și principalul angajator în domeniu, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva

Pe data de 8 mai 2019 în Aula Universității Transilvania a avut loc întâlnirea studenților Facultății de Silvicultură și exploatări forestiere cu reprezentanții Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. În deschiderea evenimentului, pofesorul Ioan Vasile Abrudan, rector al Universității Transilvania din Brașov, a salutat inițiativa RNP-Romsilva de a se întâlni cu viitorii ingineri silvici și de a prezenta oferta de locuri de muncă.

Detalii