Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere (IF și ID)

Concurs pe bază de dosar - 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la una dintre disciplinele Matematică, Biologie, Fizică, Limba şi Literatura Română proba scrisă, în ordinea precizată.

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare:
SILVICULTURĂ IF, EXPLOATĂRI FORESTIERE IF, CINEGETICĂ IF, CINEGETICĂ ID : 3.000 de lei
MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU IF – 3.000 de lei


Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar:

  • 70% media de la examenul de diplomă/ licență;
  • 30% media obținută la scrisoarea de intenție (eseu argumentativ)*

*) o scrisoare de intenție (eseu argumentativ) semnată de candidat în original e fiecare pagină. Se recomandă ca aceasta să conțină informații referitoare la intențiile candidatului de dezvoltare profesională și personală prin intermediul programului de studii de masterat vizat, motivația de a studia în cadrul programului de studii, legăturile cu domeniul vizat (max. 2 pagini). Scrisoarea de intenție poate fi redactată în limba romană sau engleză.

As part of the admission requirements: A motivation letter signed by the candidate on each page. The letter should include information about how do the studies in this Master's programme support your professional goals and orientation, why are you applying for this Master’s programme and existing links (connections) to the domain of this Master’s programme (maximum 2 pages). The letter may be edited either in Romanian or English.

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
  1. Nota obținută la proba de susținere a proiectului de diplomă/ lucrării de licență, 
  2. Media anilor de studii din ciclul de licență

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Tematica pentru admitere

Taxe
  • Taxa de înscriere: 200 lei
  • Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

  • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
  • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
  • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
  • Silvicultură și Exploatări Forestiere – 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro