Confirmarea locului

Confirmarea locurilor se realizează Luni 19 septembrie 2022, intre orele 9.00 - 13.00, la Parterul Facultății de Silvicultură și exploatări forestiere (Corpul S, Sala SP7, Șirul Beethoven, nr.1, Brașov 500123).

Confirmarea locului presupune:
 
1. Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă → depunerea actelor de studii în original.
2. Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă → plata primei tranșe a taxei de școlarizare:
            -online în aplicația de admitere;
            -prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere, conform contractului de admitere.
Butonul ,,Achită online prima tranșă din taxa de școlarizare” este activ!
Verificați-vă periodic contul de candidat!

Pentru perioada de depunere a actelor în vederea confirmării locurilor, respectiv plata primei tranșe a taxei de școlarizare, vă rugăm să consultați cu atenție contractul de admitere și site-ul facultății.

În vederea confirmării locului, candidatul poate împuternici, conform modelului atașat, o persoană în vederea depunerii la facultate a actelor necesare confirmării acestui loc.

MODEL PROCURĂ CONFIRMARE LOC

Telefon admitere: 0711974812

 Lista documentelor necesare confirmării sunt:

 1. Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv;
 2. Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) – original;
 3. Certificatul de naștere – original (se va legaliza o copie la facultate);
 4. Certificatul de deces (unde este cazul) – original (se va legaliza o copie la facultate);
 5. Cartea de identitate - scan după original – pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
 6.  3 poze tip buletin;
 7. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
 1. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii- original;
 1. Certificatul de căsătorie - scan după original, pentru candidatele căsătorite;
 2. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație - scan după original;
 3. Adeverință privind forma de finanțare (pentru candidații care au fost înscriși anterior la o altă facultate).