Confirmarea locului

Confirmarea locurilor pentru candidații admiși în faza I  (sesiunea de admitere din Septembrie) se realizează în perioada 14-15 septembrie la Parterul Facultății de Silvicultură și exploatări forestiere (Corpul S, Sala SP7, Șirul Beethoven, nr.1, Brașov 500123) între orele 9.00-13.00. 

Confirmarea locului presupune:
 
1. Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă → depunerea actelor de studii în original.
2. Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă → plata primei tranșe a taxei de școlarizare (1000 lei):
            -online în aplicația de admitere;
            -prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere, conform contractului de admitere.
Butonul ,,Achită online prima tranșă din taxa de școlarizare” este activ!
Verificați-vă periodic contul de candidat!

Pentru perioada de depunere a actelor în vederea confirmării locurilor, respectiv plata primei tranșe a taxei de școlarizare, vă rugăm să consultați cu atenție contractul de admitere și site-ul facultății.

În vederea confirmării locului, candidatul poate împuternici, conform modelului atașat, o persoană în vederea depunerii la facultate a actelor necesare confirmării acestui loc.

MODEL PROCURĂ CONFIRMARE LOC

Telefon admitere: 0711974812

 Lista documentelor necesare confirmării sunt:

 1. Fișa de înscriere din aplicația informatică a UnitBv;
 2. Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) – original;
 3. Certificatul de naștere – copie și original (copia se va legaliza la facultate);
 4. Cartea de identitate – copie, pe care scrieți “conform cu originalul”, data și semnătura;
 5. Certificat de deces (unde este cazul) –copie și original (copia se va legaliza la facultate);
 6. 3 poze tip buletin;
 7. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care plata NU s-a făcut cu cardul, prin intermediul platformei de admitere);
 8. Adeverința medicală - original;
 9. Certificatul de căsătorie – copie și original pentru candidatele căsătorite (copia se va legaliza la facultate);
 10. Certificat de „șef promoție” de la liceu – original;
 11. Adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație – original;
 12. Adeverința de studii anterioare – pentru candidații care au mai fost studenți sau sunt absolvenți de studii superioare. În adeverință trebuie să se menționeze forma de finanțare și dacă ați beneficiat de bursă – numărul de semestre.