Proiect REASONING

Ana Lugojana AnaMariaHeres

Project title: "Drought resilience and ecological value of planted Douglas fir, Norway spruce, and Silver fir conifers in the face of climate change"

Acronym: REASONING

Project code: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1099

Financing source: this project is funded by the state budget

Program and type of the project: P1 – Development of the National Research-development System; 1.1. – Human Resources; Research projects to stimulate young independent teams (TE); Research Field "Applied Life Sciences and Biotechnologies"

Budget: 431.851,00 RON (88.590,00 euro)

Project duration: 24 months (15/09/2020 - 14/09/2022)

Contracting authority: Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI)

The contact person for the Contracting Authority: Iuliana Veronica Brat – UEFISCDI; Tel: +4021 30 80 533; Fax: +4021 311 59 92; E-mail: iulia.brat@uefiscdi.ro; Str. D.I. Mendeleev, Nr. 21-25, Etaj 6, Camera 617, Sector 1, Cod poştal 010362, Bucureşti, România

Contractant: Transilvania University of Braşov (UniTBv): Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 29, Braşov county, tel. 0268 413 000, fax. 0268 410 525, https://www.unitbv.ro/
 

Titlul proiectului: "Reziliența la secetă și valoarea ecologică a plantațiilor de duglas, molid și brad având în vedere schimbările climatice"

Acronim: REASONING

Codul proiectului: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1099

Sursa de finanțare: Acest proiect este finanțat de către bugetul de stat

Programul și tipul proiectului: P1 – Dezvoltarea Sistemului Național de Cercetare-Dezvoltare; 1.1. – Resurse Umane; Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Tinerelor Echipe Independente (TE); Domeniu "Ştiinţele Vieţii Aplicate şi Biotehnologii"

Buget: 431.851,00 RON (88.590,00 euro)

Durata proiectului: 24 luni (15/09/2020 - 14/09/2022)

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Persoana de contact pentru Autoritatea Contractantă: Iuliana Veronica Brat – UEFISCDI; Tel: +4021 30 80 533; Fax: +4021 311 59 92; E-mail: iulia.brat@uefiscdi.ro; Str. D.I. Mendeleev, Nr. 21-25, Etaj 6, Camera 617, Sector 1, Cod poştal 010362, Bucureşti, România

Contractor: Universitatea Transilvania din Braşov (UniTBv): Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 29, Braşov county, tel. 0268 413 000, fax. 0268 410 525, https://www.unitbv.ro/

 

 SUMMARY  TEAM PROJECT  RESULTS 2020  RESULTS 2021  FINAL RESULTS

REZUMAT  ECHIPA PROIECTULUI  REZULTATE 2020  REZULTATE 2021  REZULTATE FINALE  REZUMAT DISEMINARE REZULTATE

 

The contact person for the Contractant
Ana-Maria Hereş
annamariaheres@gmail.com

Faculty of Silviculture and Forest Engineering

Șirul Beethoven -1, Brașov

500123, Romania

https://www.researchgate.net/profile/Ana-Maria_Heres

https://scholar.google.es/citations?user=tgyj40kAAAAJ&hl=es

 

Persoana de contact pentru Contractor
Ana-Maria Hereş
annamariaheres@gmail.com

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Șirul Beethoven -1, Brașov

500123, România

https://www.researchgate.net/profile/Ana-Maria_Heres

https://scholar.google.es/citations?user=tgyj40kAAAAJ&hl=es