Hai la UNITBV!

De ce să studiezi la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere?

 • beneficiezi de cursuri și seminarii ținute de un corp profesoral de elită, alcătuit din cadre didactice şi cercetători a căror activitate este recunoscută la nivel naţional şi internaţional;
 • ai acces la o infrastructură didactică și de cercetare științifică modernă: laboratoare dotate cu aparatură și echipamente de ultimă generație; baze didactice experimentale în jurul Brașovului; colecţii valoroase de plante şi animale, cu unicate și exemplare foarte rare; bibliotecă ce cuprinde cea mai mare colecţie de cărţi de profil din România;
 • dobândești experiență internațională în cadrul programelor de mobilități externe încheiate cu facultăți de silvicultură din Europa și Canada;
 • beneficiezi de instruire practică variată şi bogată: excursii de studiu organizate la nivel naţional şi internaţional, practică internă aferentă disciplinelor de studiu, stagii de practică la diferite companii de profil;
 • ai posibilitatea de angajare la ocoale silvice de stat și private, întreprinderi de exploatare şi prelucrare a lemnului, asociații de vânătoare, societăţi comerciale de proiectare în silvicultură, societăţi comerciale specializate în comerţul de utilaje şi tehnică de lucru forestieră, administrațiile ariilor naturale protejate, oficiul de cadastru, firme de cadastru, garda forestieră, agenții de protecția mediului, garda de mediu, institute de cercetare silvică din țară și străinatate, organizații internaționale de profil etc.
 • în cadrul mobilităților internaționale, studenții au posibilitatea să urmeze timp de un semestru sau chiar un an întreg la una dintre cele peste 20 de universități partenere din Europa, Asia, America de Nord și America de Sud.

 dece1

Viața de student în Braşov

 • Oferă posibilități multiple de petrecere a timpului liber într-una dintre cele mai frumoase și dezvoltate regiuni din România. Brașovul este cunoscut ca un important centru cultural, artistic, turistic și sportiv.
 • În centrul nostru universitar există două mari complexuri studențești – 13 cămine, însumând 4.200 de locuri de cazare (185 - 315 lei/lună). Fiecare complex dispune de o cantină-restaurant. Bazele sportive (teren de fotbal cu nocturnă, 4 săli de sport) sunt deschise în permanență studenților.

 

Susținem performanța

 • Universitatea Transilvania din Brașov le oferă studenților 10 tipuri de burse. Studenții cu rezultate academice remarcabile și tinerii implicați în viața comunității primesc burse din partea Universității – „Bursa de excelență a Universității Transilvania din Brașov”, în valoare de 3.000 de lei și „Bursa internship student-campus”.
 • Sunt premiați și stimulați șefii de promoție ai liceelor care devin studenții noștri, sunt premiați șefii de promoție ai programelor noastre de licență, sunt susținuți și încurajați studenții cu dificultăți materiale și cu performanțe deosebite.

 dece2

Implicarea în proiecte de cercetare, asistenţă tehnică şi dezvoltare tehnologică

 • Personalul facultăţii coordonează proiecte finanţate în Horizon 2020, programul Life, CNCS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice), Ministerul Mediului şi Padurilor, Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, ocoale silvice şi companii private;
 • În facultate s-au derulat proiecte finanţate de Institutul Forestier European (EFI), Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), Comisia Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială, Agenţia Americană pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA) şi programul SEE (South East Europe Transnational Cooperation Programme);
 • Facultatea este membră IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) şi membră activă a Iniţiativei Ecoregiunii Carpatice (CERI);
 • Facultatea este implicată în mai multe programe COST (European Cooperation in Science and Technology).