Informații pentru admitere

admitere

ÎNSCRIERI LA PROGRAMELE DE STUDII DE LICENȚĂ  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
Înscrieri exclusiv on-line

               

Calendar admitere SEPTEMBRIE 2021
Condiții de admitere (IF și ID)

Concurs pe bază de dosar - 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la una dintre disciplinele Matematică, Biologie, Fizică, Limba şi Literatura Română proba scrisă, în ordinea precizată.
Număr de locuri disponibile – 2021 – Învățământ cu Frecvență
Silvicultură/Exploatări Forestiere/Cinegetică  Măsurători Terestre și Cadastru
 Total: 209  Total: 11
 Fără taxă: 64   Fără taxă: 5
Cu taxă: 145  Cu taxă: 3
Rromi: 0 Rromi: 0
 Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0 Absolvenți de licee situate în mediul rural: 2
Români de pretutindeni (fără bursă): 0 Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0 Români de pretutindeni (cu bursă): 1
 
Număr de locuri disponibile – 2021 – Învățământ la Distanță
Cinegetică
 Total: 84
 Cu taxă: 84
 
Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare:
SILVICULTURĂ IF, EXPLOATĂRI FORESTIERE IF, CINEGETICĂ IF, CINEGETICĂ ID : 3.500 de lei
MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU IF – 3.500 de lei

Instructiuni restituire_transfer taxe - pentru facultăți

Model_cerere_restituire_taxa_INSCRIERE_2021_iulie_2021

Model_cerere_restituire_taxa_SCOLARIZARE_2021_iulie_2021

Model_cerere_transfer_taxa_SCOLARIZARE_2021_iulie_2021

PRECIZARE

Dacă întâmpinați dificultăți în procesul de înscriere pe platforma on-line, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: admitere-sef@unitbv.ro.

Candidații care se înscriu la mai multe programe de studii în cadrul universității, vor încărca dovezile de plată într-un singur document, cu excepția celor care au plătit online.Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

ÎNSCRIERI LA PROGRAMELE DE MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
Înscrieri exclusiv on-line
 
Calendar admitere SEPTEMBRIE 2021
Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar:

  • 70% media de la examenul de diplomă/ licență;
  • 30% portofoliu media obținută la scrisoarea de intenție*

*) portofoliu: o scrisoare de intenție semnată de candidat în original pe fiecare pagină. Se recomandă ca aceasta să conțină informații referitoare la intențiile candidatului de dezvoltare profesională și personală prin intermediul programului de studii de masterat vizat, motivația de a studia în cadrul programului de studii, legăturile cu domeniul vizat (max. 2 pagini). Scrisoarea de intenție poate fi redactată în limba romană sau engleză și se depune o dată cu dosarul de înscriere.

As part of the admission requirements: A motivation letter signed by the candidate on each page. The letter should include information about how do the studies in this Master's programme support your professional goals and orientation, why are you applying for this Master’s programme and existing links (connections) to the domain of this Master’s programme (maximum 2 pages). The letter may be edited either in Romanian or English.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  1. Nota obținută la proba de susținere a proiectului de diplomă/ lucrării de licență, 
  2. Media anilor de studii din ciclul de licență

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Număr de locuri disponibile – 2021 – Învățământ cu Frecvență
Managementul ecosistemelor forestiere  Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere  Silvicultură multifuncțională (în limba engleză) *)  Silvicultură europeană (în limba engleză)
 Total: 61  Total: 39 Total: 36 Total: 3
 Fără taxă: 31   Fără taxă: 12 Fără taxă: 12 Fără taxă: 0
Cu taxă: 30  Cu taxă: 27 Cu taxă: 24  Cu taxă: 3
Rromi: 0 Rromi: 0 Rromi: 0 Rromi: 0 
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0 Cetățeni țări terțe UE CPV: 0 Cetățeni țări terțe UE CPV: 0  Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Bursieri TAS: 0 Bursieri TAS: 0 Bursieri TAS: 0 Bursieri TAS: 0 
 
Taxe
PRECIZARE

Dacă întâmpinați dificultăți în procesul de înscriere pe platforma on-line, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: admitere-sef@unitbv.ro.

Candidații care se înscriu la mai multe programe de studii în cadrul universității, vor încărca dovezile de plată într-un singur document, cu excepția celor care au plătit online.

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

  • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
  • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
  • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
  • Silvicultură și Exploatări Forestiere – 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Admitere