Rezultate admitere faza I - iulie 2020

 

Candidații admiși în FAZA I sunt rugați să respecte prevederile Art.3 din contractul de admitere:

Dacă la 20 iulie 2020 va fi admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), CANDIDATUL se obligă să depună la FACULTATE, până la data de 23 iulie 2020, ora 15:00, actele de studii în original. În cazul în care candidatul admis pe loc fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi declarat RESPINS la data de 24 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA II.  

Dacă la 20 iulie 2020 va fi admis pe locurile cu taxă, până la data de 23 iulie 2020, ora 15:00, CANDIDATUL se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. Verificarea conformității plății va fi efectuată de Direcția Financiar-Contabilitate a Universității. În cazul în care candidatul nu încarcă dovada plății până la data de 23 iulie 2020, ora 15:00, va fi declarat RESPINS în data de 24 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA II.

INSTRUCȚIUNI privind încărcarea contractului de studiu le puteți afla aici.

PROGRAMUL DE DEPUNERE A ACTELOR ÎN ORIGINAL ESTE: 21-23 IULIE 2020, ÎNTRE ORELE 8.00 - 15.00.

PRECIZĂRI PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE:

1. Prima tranșă a taxei de școlarizare este in cuantum de 1000 de lei.

2. Dovada achitării primei tranșe se încarcă în contul candidatului.

3. Informații privind modul de achitare a taxei de școlarizare le puteți găsi aici.

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.

Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Silvicultură + Exploatări forestiere + Cinegetică FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Silvicultură + Exploatări forestiere + Cinegetică+MTC - continuare de studii CU TAXĂ  
Măsurători terestre şi cadastru FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI RESPINȘI

LICENȚĂ învățământ la distanță

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Cinegetică CU TAXĂ
Continuare de studii - Cinegetică CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI RESPINȘI