Rezultate admitere faza I iulie 2020

 

Candidații admiși în FAZA I sunt rugați să respecte prevederile Art.3 din contractul de admitere:

Dacă la 20 iulie 2020 va fi admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), CANDIDATUL se obligă să depună la FACULTATE, până la data de 23 iulie 2020, ora 15:00, actele de studii în original. În cazul în care candidatul admis pe loc fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi declarat RESPINS la data de 24 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA II.  

INSTRUCȚIUNI privind încărcarea contractului de studiu le puteți afla aici.

PROGRAMUL DE DEPUNERE A ACTELOR ÎN ORIGINAL ESTE: 21-23 IULIE 2020, ÎNTRE ORELE 8.00 - 15.00.

PRECIZĂRI PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE:

1. Prima tranșă a taxei de școlarizare este in cuantum de 1000 de lei.

2. Dovada achitării primei tranșe se încarcă în contul candidatului.

3. Informații privind modul de achitare a taxei de școlarizare le puteți găsi aici.

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.

Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Managementul ecosistemelor forestiere FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Management și sisteme tehnice în exploatări forestiere FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Multiple Purpose Forestry (în limba engleză) FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI RESPINȘI