Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre

Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre oferă cadrul instituțional pentru activități didactice, de cercetare şi expertiză tehnică circumscrise domeniilor inventarierii, accesibilizării, valorificării şi conservării resurselor forestiere.

Prin programele de studii coordonate de departament precum şi prin cele în care participă cadre din departament, implementate la nivelurile de formare universitară de licență, masterat şi doctorat, sunt asigurate competențele didactice şi de cercetare pentru următoarele arii de conținut:

 • Tehnici şi tehnologii de exploatare a lemnului
 • Mecanizarea lucrărilor de cultură şi exploatare a lemnului
 • Proiectarea şi construcția căilor de transport forestier
 • Valorificarea şi utilizarea resurselor forestiere lemnoase şi nelemnoase
 • Amenajarea bazinelor hidrografice torențiale
 • Construcții forestiere
 • Măsurarea şi inventarierea arborilor şi arboretelor
 • Măsurători terestre şi amenajarea teritoriului
 • Managementul activiții de valorificare a lemnului
 • Analiză şi modelare în valorificarea resurselor pădurii

Infrastructura departamentului cuprinde 14 laboratoare didactice şi de cercetare, dotate la nivelul exigențelor universitare actuale, o xilotecă şi o bază didactică-experimentală pentru aplicații practice. Departamentul asigură pregătire doctorală în domeniul Silvicultură sub îndrumarea a 7 conducători ştiințifici.

Membrii Consiliului Departamentului Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre

 • • Prof. dr. ing. Stelian Alexandru Borz - Director
 • • Prof. dr. ing. Cătălin Ioan Petrițan - Coordonatorul centrului de cercetare
 • • Prof. dr. ing. Iosif Vorovencii - Membru
 • • Conf. dr. ing. Eugen Iordache - Membru
 • • Conf. dr. ing. Florin Dinulică - Membru
 • • Conf. dr. ing. Cornel Cristian Tereșneu - Membru

Program audiențe:

Luni, 11.30 – 13.00
Înscrierile în audiență se fac cu programare prealabilă la secretariatul facultății.


Membrii Departamentului Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre