ERASMUS+ European Forest Machine Operators-EFMO (01/09/2019 31/08.2022)

Universitatea Transilvania dina Brașov prin Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere este parteneră alături de universități, școli tehnice de profil și companii din domeniu din 6 țări (Slovacia, Republica Cehă, Letonia, România, Marea Britanie, Slovenia și  Irlanda) în cadrul proiectului ERASMUS+European Forest Machine Operators (EFMO). Universitatea Transilvania din Brașov este reprezentată de conf.dr.ing. Rudolf Derczeni (membru în grupul de management al proiectului) și prof.dr.ing. Răzvan Câmpu (membru în grupul tehnic al proiectului), cadre didactice titulare ale Departamentului de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre. Proiectul EFMO se va concentra în mod special pe utilizarea forwarderelor, harvesterelor și tractoarelor utilizate în operații de exploatare și recoltarea lemnului și pe compararea facilităților tehnice utilizate în domeniuîn Europa de Vest și în Europa de Est.

Mai multe informații la:

https://aba-skills.com/

http://www.facebook.com/ABA.International.skills

https://www.facebook.com/EFMOEuropeanForestMachineOperatorsCertification

Parteneri