CONCURS PENTRU BURSELE HUSQVARNA

Ȋn data de 08 Mai 2019, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere se va desfăşura concursul pentru atribuirea burselor Husqvarna.

Concursul va consta din două probe: proba teoretică - test grilă şi proba practică care este compusă din mai multe subprobe.

A.) Proba teoretică urmăreşte testarea cunoştinţelor la disciplinele: - Exploatarea pădurilor; - Mecanizarea exploatărilor forestiere; - Silvicultură; - Tehnologia exploatării lemnului.

B.) Proba practică va urmări testarea ȋndemânării la manevrarea ferăstrăului mecanic şi va cuprinde subprobele descrise ȋn regulamentul concursului privind proba practică.

Regulamentul probei practice poate fi accesat aici...

Ȋnscrierea candidaților se realizează ȋn perioada 18 Martie – 26 Aprilie, de luni până vineri, ȋn intervalul orar 1300 -1500 , la secretariatul facultății.

LISTA BIBLIOGRAFICĂ:


1. SILVICULTURĂ - SILVOTEHNICĂ:
Nicolescu N.V. (2013): Silvicultură. Silvotehnică. Editura Universității Transilvania din Braşov.
a. Degajările şi depresajele: definiții şi tehnica de lucru – pag. 8-11;
b. Curățirile: definiția şi tehnica de execuție – pag. 12-15;
c. Răritura de jos, răritura de sus şi răritura combinată – pag. 19-23;
d. Tratamentul tăierilor succesive (uniforme): definiție şi tehnica tratamentului – pag. 51-55;
e. Tratamentul tăierilor progresive (ȋn ochiuri): definiție şi tehnica tratamentului – pag. 57-62.
2. EXPLOATAREA PĂDURII – RECOLTAREA LEMNULUI:
Ciubotaru A. (1998): Exploatarea pădurilor. Editura Lux Libris, Braşov.
a. Recoltarea lemnului – pag. 44-80.
3. MECANIZAREA EXPLOATĂRILOR FORESTIERE:
Ungureanu Ş. (1997): Mecanizarea exploatărilor forestiere. Editura Universității Transilvania din
Braşov.
a. Mecanizarea lucrărilor de recoltare a lemnului – pag. 50-68.
Scriba C. (2006): Mecanizarea exploatărilor forestiere. Lucrări practice. Editura Universității
Transilvania din Braşov.
a. Ferăstrăul mecanic – pag. 33-53.
4. TEHNOLOGIA EXPLOATĂRII LEMNULUI:
Oprea I. (2008): Tehnologia exploatării lemnului. Editura Universității Transilvania din Braşov.
a. Colectarea lemnului – pag. 114-174.