Proiect 32BG

Titlul proiectului
Îmbunătățirea tehnologiei de producere a semințelor în livezi semincere de molid                                           RO/EN
Sursa de finantare
UEFISCDI
Programul si tipul proiectului
Creşterea competitivitãţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi  inovare. Bridge Grant (transfer de cunoaştere la agentul economic).
Cod proiect 32 BG
Director de proiect
Prof. dr. Alexandru Lucian Curtu
Parteneri  Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

 

Descriere

Plan de realizare

Rezultate

Diseminare

Contact

descarca

2016

2017

2018

 2016

2017

2018

2016

2017

2018

descarca

 

Rezumat

Crearea de culturi silvice prin folosirea de materiale de reproducere calificate şi testate este legiferatã în România în acord cu cerinţele Uniunii Europene şi Schema OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Livezile semincere, denumite în România şi plantaje, sunt destinate pentru a produce seminţe cu însuşiri genetice superioare. În prezent, aceste culturi speciale au doar valoare superioarã prezumtivã, deoarece arborii genitori utilizaţi la înfiinţarea lor au fost selectaţi numai dupã criterii fenotipice.

De aceea, este necesarã validarea superioritãţii genetice, care impune determinarea nivelului diversitãţii genetice a clonelor din fiecare livadã. Regia Naţionalã a Pãdurilor-Romsilva administreazã 58,7 ha de livezi semincere pentru specia molid – cea mai utilizatã în lucrãrile de împãdurire din zona montanã a ţãrii. Acestea pot produce seminţe pentru a acoperi tot necesarul pentru înfiinţarea culturilor silvice de molid. Deoarece pânã în prezent nu au fost testate genetic, prin cercetãrile propuse se are în vedere îmbunãtãţirea tehnologiei de producere a seminţelor prin încorporarea datelor referitoare la nivelul diversitãţii genetice, parametru de maximã importanţã pentru crearea de culturi de mare productivitate şi stabilitate. Evaluarea geneticã se va face cu markeri ADN, eşantionul de analizã incluzând patru livezi de seminţe clonale şi douã populaţii naturale de referinţã. Totodatã, se vor furniza informaţii  actualizate privind structura clonalã actualã şi fenologia de primãvarã.

Totodatã, pentru eficientizarea costurilor RNP-Romsilva în exploatarea livezilor semincere se va furniza agentului economic suportul ştiinţific privind stabilirea numãrului minim de clone din care sã se recolteze seminţele, în condiţii de asigurare a unui nivel minim acceptat al diversitãţii genetice. Transferul tehnologic va permite agentului economic livrarea de seminţe pe piaţa externã la un nivel superior de certificare a valorii genetice a acestora.