Proiect HoliSoils

holiSoils index

Proiectul H-2020 – HoliSoils (practici de gestionare, modelare și monitorizare holistică pentru solurile forestiere europene) și având deviza „Lucrând împreună pentru solurile forestiere” este un proiect cu o durată de 54 de luni, finanțat de programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Comisiei Europene (grant nr. 101000289), care se desfășoară în perioada mai 2021 - octombrie 2025.

 Acest proiect oferă un cadru îmbunătățit, integrat și armonizat de monitorizare și modelare pentru solurile forestiere din Europa. HoliSoils oferă sprijin și formare privind protocoalele standardizate de prelevare de probe și de monitorizare pentru experții în utilizarea terenurilor și în silvicultură care lucrează la inventarierea gazelor cu efect de seră.HoliSoils oferă, de asemenea, îndrumare proprietarilor și administratorilor de păduri, precum și factorilor de decizie, serviciilor de extensie și industriei, cu privire la opțiunile de gestionare inteligentă din punct de vedere climatic a solurilor forestiere.

Pe parcursul proiectului, HoliSoils construiește un set cuprinzător de baze de date, instrumente, modele, hărți, protocoale, ghiduri și publicații, îmbunătățind și adaptând instrumentele și metodologiile existente și creând altele noi acolo unde este cazul.

Proiectul este structurat pe 8 grupuri de lucru (WP), Universitatea Transilvania din Brașov, partener al acestui proiect, participând activ la 4 dintre acestea, unul din suprafețele experimentale (demo site) fiind localizat pe raza ocolului silvic Codrii Cetaților Codlea. Membrii echipei brașovene sunt dr. Ion CatalinPetrițan și dr. Ioan Dutcă, iar suma alocată UNITBV este de 185.000 euro.

HoliSoils este coordonat de Institutul pentru Resurse Naturale din Finlanda (Luke) și este format dintr-un consorțiu multidisciplinar de 20 de parteneri de proiect (universități și institute de cercetare), dintre care 18 din Europa și parteneri din America de Sud (Uruguay) și Asia (Japonia).

Pentru mai multe informații se poate accesa direct site-ul oficial al proiectului:

https://holisoils.eu/