Proiect FORCLIMIT

Project title: "Mobilizing and Monitoring Climate Positive Efforts in Forests and Forestry"
Acronym: FORCLIMIT
Project code: PN-III-P3-487
Financing source: this project is funded by the state budget
Program and type of the project: European and International Cooperation – Subprogram 3.2 – Horizon 2020, project type - ERANET

Budget: 801.000,00 RON (178.000,00 euro)
Project duration: 32 months (25/09/2017 - 31/05/2020)
Contracting authority: Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI)
The contact person for the Contracting Authority: Olivia Puiu - UEFISCDI, Bucureşti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, tel., fax (021) 3080582, e-mail: olivia.puiu@uefiscdi.ro
Contractant Transilvania University of Braşov (UniTBv): Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 29, Braşov County, tel. 0268 413 000, fax. 0268 410 525, https://www.unitbv.ro/

Titlul proiectului: "Mobilizarea și monitorizarea efortului cu impact climatic pozitiv din sectorul forestier"
Acronim: FORCLIMIT
Codul proiectului: PN-III-P3-487
Sursa de finanțare: Acest proiect este finanțat de către bugetul de stat
Programul și tipul proiectului: Cooperarea Europeană și Internațională – Subprogram 3.2 - Orizont 2020, tip proiect - ERANET
Buget: 801.000,00 RON (178.000,00 euro)
Durata proiectului: 32 luni (25/09/2017  - 31/05/2020)
Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Persoana de contact pentru Autoritatea Contractantă: Olivia Puiu - UEFISCDI, Bucureşti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, tel., fax (021) 3080582, e-mail: olivia.puiu@uefiscdi.ro
Contractor: Transilvania University of Braşov (UniTBv): Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 29, judeţul Braşov, tel. 0268 413 000, fax. 0268 410 525, https://www.unitbv.ro/

The contact person for the Contractant: Viorel Nelu Bellmondo Blujdea, blujdea.viorel@gmail.com 
https://www.researchgate.net/profile/Blujdea_Viorel
Persoana de contact pentru Contractor: Viorel Nelu Bellmondo Blujdea, blujdea.viorel@gmail.com 
https://www.researchgate.net/profile/Blujdea_Viorel

Summary  Project Team

Rezumat  Echipa proiectului

Raport etapa 1  Raport etapa 2  Raport etapa 3  Raport etapa 4  Raport final