Proiect DEwood

Project title: "Understanding biotic and abiotic controls of woody debris decomposition and its contribution to carbon budgets in old-growth forests"

Acronym: DEWOOD

Project code: PN-III-P4-ID-PCE-2020-2696

Financing source: this project is funded by the state budget

Program and type of the project: P4 – Fundamental and frontier research, Exploratory Research Project (PCE); Research Field "Applied Life Sciences and Biotechnologies"

Budget: 1198032,00 RON (250000,00 euro)

Project duration: 36 months (04/01/2021 - 31/12/2023)

Contracting authority: Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI)

The contact person for the Contracting Authority: Iuliana Veronica Brat – UEFISCDI; Tel: +4021 30 80 533; Fax: +4021 311 59 92; E-mail: iulia.brat@uefiscdi.ro; Str. D.I. Mendeleev, Nr. 21-25, Etaj 6, Camera 617, Sector 1, Cod poştal 010362, Bucureşti, România

Contractant: Transilvania University of Braşov (UniTBv): Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 29, Braşov county, tel. 0268 413 000, fax. 0268 410 525, https://www.unitbv.ro/
 

Titlul proiectului: "Studiul factorilor biotici și abiotici ce controlează descompunerea lemnului mort și contribuția acestuia la stocul de carbon în păduri virgine"

Acronim: DEWOOD

Codul proiectului: PN-III-P4-ID-PCE-2020-2696

Sursa de finanțare: Acest proiect este finanțat de către bugetul de stat

Programul și tipul proiectului: P4 – Cercetare fundamentală și de frontieră; Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE); Domeniu "Ştiințele Vieții Aplicate şi Biotehnologii"

Buget: 1198032,00 RON (250000,00 euro)

Durata proiectului: 36 luni (04/01/2021 - 31/12/2023)

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Persoana de contact pentru Autoritatea Contractantă: Iuliana Veronica Brat – UEFISCDI; Tel: +4021 30 80 533; Fax: +4021 311 59 92; E-mail: iulia.brat@uefiscdi.ro; Str. D.I. Mendeleev, Nr. 21-25, Etaj 6, Camera 617, Sector 1, Cod poştal 010362, Bucureşti, România

Contractor: Universitatea Transilvania din Braşov (UniTBv): Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 29, Braşov county, tel. 0268 413 000, fax. 0268 410 525, https://www.unitbv.ro/

 

 SUMMARY  TEAM PROJECT   RESULTS  FINAL REPORT 2023

REZUMAT  ECHIPA PROIECTULUI  REZULTATE  2021  REZULTATE 2022  REZULATE, IMPACT, DISEMINARE  RAPORT FINAL 2023

 

The contact person for the Contractant

Ion CatalinPetritan
petritan@unitbv.ro

Faculty of Silvicultureand Forest Engineering

Șirul Beethoven -1, Brașov

500123, Romania

https://www.researchgate.net/profile/Ion-Petritan

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=13RItGwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

Persoana de contact pentru Contractor

Ion CatalinPetritan
petritan@unitbv.ro

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Șirul Beethoven -1, Brașov

500123, România

https://www.researchgate.net/profile/Ion-Petritan

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=13RItGwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate