Proiect NATIvE

Project title: "Potential climate chaNge mediated recovery of AuTochthonous broadleaf species to the detrIment of allochthonous planted conifErs"
Acronym: NATIvE
Project code: PN-III-P1-1.1-PD-2016-0583
Financing source: this project is funded by the state budget
Program and type of the project: Postdoctoral research projects; Subprogram 1.1 "Human Resources " - PD Project_2016 Competition; Research Field "Life Sciences and Biotechnology"
Budget: 299.989,00 RON (64.283 euro)
Project duration: 24 months (02/05/2018 - 30/04/2020)
Contracting authority: Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI)
The contact person for the Contracting Authority: Mihaela Damian - UEFISCDI, Bucureşti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, tel., fax (021) 31.15.992, e-mail: mihaela.damian@uefiscdi.ro
Contractant Transilvania University of Braşov (UniTBv): Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 29, Braşov County, tel. 0268 413 000, fax. 0268 410 525, https://www.unitbv.ro/
 

Titlul proiectului: "Posibila recuperare, mediată de schimbările climatice, a speciilor autohtone de foioase în defavoarea coniferelor alohtone plantate"
Acronim: NATIvE
Codul proiectului: PN-III-P1-1.1-PD-2016-0583
Sursa de finanțare: Acest proiect este finanțat de către bugetul de stat
Programul și tipul proiectului: Proiect de Cercetare Postdoctorală; Subprogram 1.1 "Resurse Umane" - Proiecte PD_Competiţia 2016, Domeniu "Ştiinţele Vieţii Aplicate şi Biotehnologii"
Buget: 299.989,00 RON (64.283 euro)
Durata proiectului: 24 luni (02/05/2018  - 30/04/2020)
Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Persoana de contact pentru Autoritatea Contractantă: Mihaela Damian - UEFISCDI, Bucureşti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, tel., fax (021) 31.15.992, e-mail: mihaela.damian@uefiscdi.ro
Contractor: Transilvania University of Braşov (UniTBv): Braşov, Bulevardul Eroilor, nr. 29, judeţul Braşov, tel. 0268 413 000, fax. 0268 410 525, https://www.unitbv.ro/


Summary    Results 2018 Results 2019 Results 2020

Final Results Team

 Rezumatul proiectului  Rezultate obținute 2018     Rezultate obținute 2019 

Rezultate obținute 2020 Rezultate finale Echipa proiectului

The contact person for the Contractant: Ana-Maria Hereş annamariaheres@gmail.com 
https://www.researchgate.net/profile/Ana-Maria_Heres 
https://scholar.google.es/citations?user=tgyj40kAAAAJ&hl=es 
 Persoana de contact pentru Contractor: Ana-Maria Hereş annamariaheres@gmail.com 
https://www.researchgate.net/profile/Ana-Maria_Heres
https://scholar.google.es/citations?user=tgyj40kAAAAJ&hl=es