În atenția studenților de la licență și master - învățământ cu frecvență
Activitățile didactice aferente semestrului II (an univ. 2020/2021) vor începe în data de 22 februarie 2021, derulându-se astfel:
 
ciclul de licență: Lucrările practice/laboratoarele/seminariile: față în față (cu prezență fizică) + cursurile: online;
 
ciclul de masterat: Lucrările practice/laboratoarele/seminariile: față în față (cu prezență fizică)+ cursurile: față în față (cu prezență fizică) (Hotărârea Consiliului Facultății privind modul de derulare al activităților didactice la ciclul de masterat se regăsește la link-ul:https://silvic.unitbv.ro/ro/despre/hot%C4%83r%C3%A2ri-ale-consiliului-facult%C4%83%C8%9Bii.html).
 
Toate activitățile didactice se vor desfășura conform orarului, care se va regăsi pe site-ul facultății (secțiunea Orar), în perioada următoare.
 
De asemenea, toate activitățile didactice cu prezență fizică se vor desfășura respectând toate normele sanitare în vigoare privind reducerea riscului de infectare cu virusul SARS-COV-2.
Activitatea didactică on-line la disciplina Educație fizică și sport

Referitor la trecerea în totalitate a activităților didactice on-line, în urma ședinței din Consiliul facultății noastre s-au hotărât următoarele:

1. Toate pachetele de excursii programate vor trece pe platforma e-learning ca resurse exact la ora și data stabilite, începând cu 29.10.2020 și se vor transforma în activități practice utilizând camera video (Sunt necesare: echipament sportiv, spațiu adecvat 2/2m/pers).
2. Excursiile programate miercuri, 28.10.2020 vor fi replanificate cu acordul studenților și a cadrului didactic.
3. Pachetele de excursii se vor completa cu alte resurse realizate exclusiv on-line.
4. Pentru studenții care s-au înscris la disciplinele ȘAH și SCHI datele programate inițial rămân momentan în vigoare.