DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2018 2019

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2018 – 2019 LA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE BRAŞOV, PENTRU PROGRAMUL DE STUDII CINEGETICĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (ID), VA AVEA LOC VINERI, 12 OCTOMBRIE 2018, ORA 12.00, ÎN CORPUL S - SALA S I 2.

Anunț bursa socială

Bursa de ajutor social - Anul universitar 2018-2019

Studenții a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) un venit net lunar mediu mai mare decat salariul minim net pe economie, respectiv 1112 lei/membru de familie, pot depune cerere în vederea obținerii bursei de ajutor social

Se pot descărca de aici documentele referitoare la 

 acte 

 cererea.

Repartizare limbi străine

În atenția studenților de anul I 

S-au întocmit listele cu repartizarea pe limbi străine, acestea se pot consulta aici