În atenția studenților cu taxă

Conform Hotărârii BCA din data de 04.05.2020 se aprobă prelungirea termenului de plată a taxei de școlarizare pentru studenții cu taxă, care au facut dovada plății  parțiale a taxei de școlarizare, până la data de 30 mai 2020.