Anunt sesiune suplimentara Septembrie 2018

În ședința consiliului facultății din data de 17.09.2018 s-a aprobat organizarea unei sesiuni suplimentare în perioada 21-25 septembrie 2018

Studenții care participă în această sesiune, vor achita taxa de 50 lei/disciplină și vor prezenta chitanța cadrului didactic

Studenții care susțin și promovează examene în această sesiune, în vederea promovării anului, vor ocupa numai locuri cu taxă, indiferent de punctajele pe care le însumează

Comisia de repartizare a locurilor de tabără în vacanța de vară 2018

 Comisia de repartizare a locurilor de tabără în vacanța de vară  2018  la Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere formata din

1) Comisia de acordare a locurilor de tabără pentru vacanța de vară a anului universitar 2017– 2018 formată din: 1. Prof. dr. ing.  Stelian Alexandru BORZ, Prodecan  - Preşedinte2. Ing. Silvana - Alina DARIE, Secretar şef facultate -  Membru 3. Răzvan CRUCEANU – reprezentant al studenților (ASUT) – Membru

2) Comisia de rezolvare a contestațiilor pentru acordare locurilor de tabără pentru vacanța de vară a anului universitar 2017– 2018 formată din:      1. Prof. dr. ing.  Iosif  VOROVENCII, Prodecan - Membru     2. Conf. dr. ing. Victor Adrian INDREICA - Membru

Detalii
ANUNȚ IMPORTANT

Pentru a limita riscul cu infecție COVID_19 și în conformitate cu recomandările Consiliului Național al Rectorilor, Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Brașov hotărește:

  1. suspendarea tuturor activităților față în față cu studenții în perioada 12 - 29.03.2020;
  2. programul de lucru cu publicul, la decanate, servicii și rectorat este zilnic, între orele 1200  - 1400.

Hotărârea Consiliului de Administrație Nr. 01/11.03.2020 poate fi consultată aici.

Prelungirea termenului pentru plata taxei de scolarizare

În atenția studenților cu taxă, biroul Consiliului de Administratie al Univeristatii Transilvania a aprobat următoarele:

  1. Prelungirea termenului pentru plata taxei de școlarizare pentru studenții cu taxă, pană la data de 24 iunie 2018
  2. Exmatricularea studenților cu taxă care nu au făcut dovada achitării taxei de școlarizare pentru anul universitare 2017-2018, începand cu data de 02 iulie 2018